Interpellatie gemeenteraad 16 december 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Helft voedingszaken in Sint-Joost krijgt onvoldoende

Meer dan de helft van de handelszaken in Sint-Joost bleken niet in orde te zijn toen inspecteurs van het Federale Voedselagentschap -aangekondigd- langskwamen. Vooral de hygiëne liet te wensen over. Ruim twee ton voedsel werd vernietigd. Tussen 16 en 23 november controleerde het Voedselagentschap 257 winkels en handelszaken in Sint-Joost. Ze gingen voornamelijk langs bij restaurants, cafés en hotels. Maar ook bakkers, slagers en viswinkels kregen bezoek van de voedselinspecteurs.

De inspecteurs schreven op één week tijd 38 processen-verbaal uit voor winkels die niet in orde waren met de voedselvoorschriften. Er bleken vooral veel problemen te zijn met hygiëne. Eén zaak werd tijdelijk gesloten. Daarnaast stelde de inspecteurs 25 processen-verbaal op waarbij een onmiddellijke inbeslagname van het voedsel nodig was. In totaal werd 2.052 kilogram aan voedsel vernietigd. 85 andere winkeluitbaters kwamen er met een waarschuwing vanaf.

Deze cijfers zijn verontrustend, zeker omdat de controles werden aangekondigd en er voordien informatievergaderingen werden ingericht. Ik wil de handelaars niet met de vinger wijzen maar er is duidelijk nood aan vorming en sensibilisering.

Is de gemeente bereidt om samen met atrium, de handelaarsverenigingen en andere partners een actieplan op te stellen om dit in de toekomst te vermijden en om de reputatie van de handelaars in Sint-Joost te verbeteren ?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: Schepen Eric Jassin wil vooreerst benadrukken dat de helft van de handelaars wel in orde was. De gemeente zal hoe dan ook de handelaars blijven sensibiliseren en informeren. Dit is belangerijk omdat er volgend jaar opnieuw controles zullen plaatsvinden. Voorts zal de schepen trachten om de negatieve berichten in de pers te nuanceren.