Persbericht Groen!

Tijdens de Brusselse gemeenteraad van 4 mei vroeg gemeenteraadslid Bruno De Lille aan de burgemeester om de ITEC-wapenbeurs die binnenkort (12-13-14 mei) op de Heizel doorgaat, te verbieden. De burgemeester reageerde terughoudend en beweerde dat er geen wapens verkocht werden tijdens de beurs.

Bruno De Lille: “ITEC staat voor “International Training and Education Conference” en er worden dus geen geweren e.d. verkocht. In werkelijkheid is het toch een militaire beurs: het is een beurs waar ondermeer simulatoren voor het gebruik van hoogtechnologische wapens verkocht worden. En we kunnen er van uitgaan dat iemand die met wapens leert werken, die op een bepaald moment ook wil gebruiken.”

In het verleden heeft ons federale parlement nav de wapenbeurs A.F.C.E.A.(Armed Forces Communications and Electronics Association) al een resolutie aangenomen waarin klaar en duidelijk werd gesteld dat de organisatie van wapenbeurzen in België en in de Europese Unie politiek en ethisch ongewenst is.
Bovendien is de stad Brussel lid van de vereniging Mayors for Peace en organiseert ze elk jaar op de internationale dag van de vrede acties om de Brusselse kinderen bewust te maken van het belang van vrede en geweldloosheid.

Het Brusselse gemeenteraadslid stelde tijdens de zitting ook dat de wapenindustrie er baat bij heeft als er in de wereld conflicten zijn want landen in conflict gebieden kopen immers meer wapens. Daarenboven is het duidelijk dat als er in een conflict gebied veel wapens worden aangekocht, er eerder oorlogen uitbreken.
Groen! is dan ook ontgoocheld dat de stad Brussel deze wapenbeurs niet krachtig veroordeelt, herhaalt zijn vraag tot het verbieden van ITEC en zal actie blijven voeren om op het immorele karakter van dit soort beurzen te blijven wijzen.

Contact:
Bruno De Lille
Gemeenteraadslid Sp.a-Spirit-Groen!
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement