Groen! en People for Earth hebben 50 zilverlinden (Tilia tomentosa ‘Brabant’) geschonken aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op vrijdag 15 februari vond een symbolische boomplanting plaats in de Sint-Annadreef in Laken. Brussels Parlementslid Adelheid Byttebier en Brussels Minister Evelyne Huytebroeck plantten daar de eerste zilverlinden.

Doel van deze actie is, 3 jaar na de wereldwijde inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, de afspraken van dit belangrijke verdrag levendig te houden: we moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Elk van de bomen kreeg een peter of meter, een al dan niet bekende Brusselaar. Deze peters en meters willen samen met ons meer groen en minder uitstoot in onze stad. Zij ondernemen vanaf nu elk een aantal acties om hun persoonlijke CO2-uitstoot te verminderen.

Tijdens de symbolische boomplantactie hebben enkele van de zilverlindepeters en -meters hun boom artistiek gedoopt.

  • Acteur Bert Vannieuwenhuyse zong een parodie op het liedje ‘O dennenboom’
  • Midas Opsomer, met zijn 2,5 jaar de jongste peter, gaf de bomen als eerste water
  • Tom Kestens (Lalalover, People for Earth) zong een ode aan de zilverlinde
  • Auteur Saskia de Coster kleedde haar boom aan met papier.
  • Architect Marcel Rijdams droeg een zelfgeschreven lindeboomgedicht op aan zijn boom.
  • Cartoonist Gerard Alsteens (GAL) bouwde een kartonnen schoorsteen rondom zijn boom.