Persbericht Groen!

Groen! Brussel protesteerde vandaag (donderdag 16/4) op een ludieke manier tegen het Logistiek Centrum (BILC) dat het Brusselse Gewest wil creëren op de Havenlaan naast Thurn & Taxis. Enkele Groen!en hadden zich als vrachtwagenbestuurder verkleed en onthulden een bord waarop ze voortrekster van het project, de staatssecretaris voor de haven Brigitte Grouwels, bedankten voor alle files, fijn stof en overlast die ze Brussel bezorgde.

Volgens Groen! zal dat logistiek centrum heel wat extra zwaar vrachtverkeer aantrekken. Om tot bij het BILC te geraken zullen die vrachtwagens door een groot deel van het gewest moeten rijden. Dat zal extra files en meer fijn stof met zich meebrengen en overlast veroorzaken.

Bovendien komt het logistiek centrum naast T & T wat vlakbij het stadscentrum ligt en waar de volgende jaren heel wat woonhuizen zullen gebouwd worden: zwaar vrachtverkeer hoort hier dus niet meer thuis.

Bruno De Lille: “Wij vinden de bevoorrading van de stad natuurlijk belangrijk, alleen moet dat volgens ons vooral per boot gebeuren. Maar wat doet de staatsecretaris bevoegd voor de haven? Ze maakt een distributiecentrum aan de Havenlaan, weg van het water. Daardoor zullen er honderden zware vrachtwagens extra tot in het centrum moeten rijden. En dat op een moment dat de Brusselaars al zoveel te lijden hebben onder fijn stof, files en overlast van het autoverkeer.”

Groen! begrijpt dan ook niet dat staatssecretaris Grouwels het noodzakelijk vindt dat zwaar vrachtverkeer een goede toegang tot het centrum van de stad krijgt om de bevoorrading van de stad te garanderen. De staatssecretaris gaat daar heel ver in: ze gaat zelfs in beroep tegen de milieuvergunning die onlangs voor het BILC werd afgeleverd en die probeerde om een goed evenwicht te houden tussen het economische verhaal en de levenskwaliteit van de bewoners van dat deel van de stad.

Annemie Maes: “Wij stellen voor om het logistiek centrum op de site van Schaarbeek-vorming te organiseren: daar is nog voldoende plaats, de aanvoer kan per trein gebeuren (mits de nodige aanpassingen aan de Vilvoordselaan kan er zelfs een directe verbinding met het kanaal gelegd worden) en de site bevindt zich vlakbij de grote ring waardoor een deel van het distributieverkeer niet dwars door het centrum moet gebeuren.”

Verder vraagt Groen! Brussel ook overleg met Katoennatie, dat op de Carcoke-site een logistiek centrum wil maken (en dat wel het kanaal wil gebruiken). Want misschien kan dit initiatief het BILC wel overbodig maken. Kortom: Groen! wil dat de Brusselse regering de plannen voor het BILC aan de Havenlaan herziet en kiest voor een echte oplossing voor de verkeers- en milieuproblemen van ons Gewest.

Contact:
Bruno De Lille
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement