Persbericht Groen

Ondanks eerdere berichtgeving, zou de gemeente Jette plastiek wegwerpzakken dan toch niet verbieden in de Jetse winkels en op de gemeentelijke markten. Groen reageert ontgoocheld. “Vorig jaar deed de Ecolo Groen fractie in Jette het voorstel om plastic zakjes op de gemeentelijke markten te verbieden. De bevoegde schepen stemde hiermee in, maar lijkt nu terug te krabbelen. Uiteraard zijn wij teleurgesteld,” aldus Annemie Maes, parlementslid voor Groen.

Volgens een bericht in La Capitale verschuilt de gemeente zich achter het argument dat het niet haar bevoegdheid is. Onzin, volgens Maes: “Het klopt dat een volledig verbod voor alle handelaren een gewestbevoegdheid is, maar voor de markten kan de gemeente perfect via het gemeentereglement een verbod opleggen.”

Maes kondigt aan dat ze ook Brussels minister van Leefmilieu, Céline Frémault, zal ondervragen. Nu haar partijgenoot, Waals minister van leefmilieu, Di Antonio (CDH) in Wallonië plastic zakken aan de kassa van supermarkten wil verbieden, is de tijd rijp om ook in Brussel een stap verder te zetten. In juni zei Frémault in de commissie leefmilieu van het Brussels parlement nog geen voorstander te zijn van een verbod.

Brussel 16 Juni 2014: Lid van de Brussels Groen fractie Annemie Maes. Photo Copyright Imagedesk / Geert Vanden Wijngaert

De handelaars zijn daarentegen wel voorstander van een verbod en ook bij de klanten is er een groot draagvlak. Uit onderzoek van Abattoir blijkt dat de handelaars zelf voorstander zijn van een verbod, omdat plastic zakjes hen handenvol geld kosten. Alleen is een uniforme regeling voor iedereen heel belangrijk. Anders hebben horecazaken schrik klanten te verliezen, omdat zij niet als ‘klantvriendelijk’ worden beschouwd. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 64% van de ondervraagde klanten eigen boodschappenwagen mee had en slechts 8% had geen herbruikbaar recipiënt.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Jette