Op de eerste gemeenteraad van het jaar, heeft de gemeenteraad, op PS en sp.a na, unaniem de erfpachtovereenkomst goedgekeurd waardoor de gemeente een bouwterrein ter beschikking stelt waarop het Gewest 46 middenklassewoningen zal bouwen. Het bouwterrein is gelegen aan de Aartshertogensquare, tussen de tuinwijken Floreal en Logis in.

Watermaal-Bosvoorde is de gemeente met het hoogste percentage sociale woningen: 18 %. Daarom wil de gemeente nu voorrang geven aan het ontwikkelen van huisvesting voor middeninkomens. De 29 woningen aan de IJsvogellaan van het gemeentelijk grondbedrijf zullen in het voorjaar 2009 opgeleverd worden en zijn ook bestemd voor middeninkomens, dwz.voor huurders die iets te veel verdienen om toegang te hebben tot sociale woningen maar te weinig inkomen hebben om de huur in de prive-markt te betalen.

Deze samenwerking tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de bekroning van een jaar contacten en onderhandelen met het kabinet van minister Dupuis. Het initiatief en de eerste contacten hiervoor werden destijds genomen door Annemie Vermeylen (Ecolo-Groen), toen nog schepen voor huisvesting en de grondregie in Watermaal-Bosvoorde.

Deze samenwerking kadert in het huisvestingsplan van het Gewest waarbij het Gewest 1/3 van de investeringskost voor zijn rekening neemt. Na de bouwwerken draagt het Gewest de woningen over aan het Grondbedrijf van de gemeente, die de woningen zal beheren.

“Ik ben blij dat we deze eerste noodzakelijke en officiele stap in de realisatie van dit huisvestingsproject vandaag met de stemming in de gemeenteraad hebben gezet. Het Gewest heeft de financiele middelen, de gemeente heeft grond: het is dus een unieke opportuniteit voor ons om zonder nieuwe financiele lasten voor de gemeente toch nog nieuwe publieke woningen te bouwen.”, zegt Annemie Vermeylen.

Op de PS-sp.a na stemde de gemeenteraad unaniem de erfpachtovereenkomst. De onthouding van de socialisten (waaronder Jos Bertrand van sp.a) werd door niemand begrepen. Het argument als zouden de voorwaarden van de gemeente in de overeenkomst het project vertragen houden geen steek: de voorwaarde van de verkavelingsvergunning is een wettelijk stedenbouwkundig voorschrift en net dat wilden de socialisten van Watermaal-Bosvoorde uit de overeenkomst houden. Hun amendement werd weggestemd, ook door de andere groepen (CDH en GM) van de oppositie.