Persbericht Groen!

Dinsdagavond, 14 juli, verkozen meer dan 120 Groen! leden om volop te gaan voor de Brusselse regering. De Groen! leden bedankten alle groene Brusselaars die actief hebben meegeholpen om het Brusselse regeerakkoord zo groen mogelijk in te kleuren.

Vooral het engagement om de groene economie als uitgangspunt te nemen voor de economische ontwikkeling van het Brusselse Gewest, het autoverkeer in het Brusselse Gewest met 20% te verminderen en te zorgen voor 3000 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs konden op veel bijval rekenen. Het zal nu aan de nieuwe groene Staatssecretaris Bruno De Lille zijn om erover te waken dat de verkiezingsbelofte om van Brussel de ecologische hoofdstad van Europa te maken, daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Bruno De Lille, de gloednieuwe Brusselse staatssecretaris licht zijn ambitie toe: “Het Brusselse regeerakkoord is een groen akkoord. Niet verwonderlijk natuurlijk, want samen met Ecolo zijn de groenen de grootste fractie in het parlement en in de regering. Samen met mijn twee Ecolo-collega’s in de ministerraad zal ik het onderste uit de kan halen om het beleid nog groener in te kleuren. Het komt er nu op aan om alle Brusselaars te tonen dat een gemeenschappelijk project voor onze hoofdstad loont. Als we erin slagen om van Brussel daadwerkelijk een Ecologische Hoofdstad te maken, dan zal de werkgelegenheid toenemen en
tegelijkertijd de levenskwaliteit. Daar wil ik mijn schouders onder zetten. Alle Brusselaars hebben recht op een leefbare stad.”

Bruno De Lille is 36, was schepen van de Stad Brussel van 2001 – 2006 (Vlaamse Aangelegenheden, Gelijke Kansen, Internationale Solidariteit en Wagenpark) en kreeg toen ondermeer de bouw en de renovatie van de KVS rond. Sinds 2007 werkte hij als radioproducer voor de VRT waar hij alle grote acties en evenementen van Radio 2 organiseerde en coördineerde. Hij was een van de drie groene onderhandelaars die het Brusselse akkoord uitgewerkt hebben.

“De volgende fase is de bevoegdheidsverdeling af te wachten. Dat zal tijdens de volgende dagen worden uitgeklaard. Van zodra die gekend is, dan kan ik beginnen met het uitbouwen van mijn staatssecretariaat. Ik wil inhoudelijk sterke mensen aantrekken en streven naar een gelijke man-vrouwverhouding omdat ik geloof dat een divers team leidt tot de beste resultaten. Als kleine fractie zullen we moeten knokken voor ons verhaal, maar daar zijn we niet bang voor zoals je weet. Dit is een historische kans voor Groen!, voor Ecolo en voor Brussel. Samen willen wij Brussel uitbouwen tot Europees voorbeeld op vlak van ecologie, solidariteit en innovatie.”

Contact:
Bruno De Lille
Staatssecretaris
Brussels Hoofdstedelijk Gewest