De lokale Groen-groep Molenbeek heeft beslist om geen gezamenlijke lijst te vormen met Ecolo Molenbeek. De vertrouwensbreuk die er vorig jaar ontstond rond het boek van onze schepen Annalisa Gadaleta bleek onvoldoende geheeld om tot een Ecolo-Groen-lijst te kunnen komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Dat betekent niet dat alle bruggen met onze zusterpartij in Molenbeek opgeblazen zijn. Er wordt hard gewerkt om opnieuw naar elkaar toe te groeien zodat er in de toekomst wel weer samengewerkt kan worden.