Persbericht Groen!

Groen!, Ecolo, PS, CDh, CD&V en Open VLD hebben vannacht het Brussels regeerakkoord ondertekend. De nieuwe Brusselse regering bestaat uit 3 groenen, 2 socialisten, 2 christen-democraten en 1 liberaal en heeft de ambitie om van Brussel de ecologische hoofdstad van Europa te maken. Ecologie, duurzaamheid en solidariteit zijn daarbij de sleutelbegrippen. Bruno De Lille, Brussels parlementslid en onderhandelaar: “Dit is de groenste regering die België ooit gehad heeft. Met deze ploeg kunnen we eindelijk werk maken van een leefbare hoofdstad die zuurstof en ruimte geeft aan alle Brusselaars.”

De ecologische economie vormt de basis voor de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest. Via een alliantie milieu – werk wil de nieuwe regering een werkgelegenheidsprogramma voeren dat zowel de grote jeugdwerkloosheid als de energie-uitdagingen in het Brussels Gewest aanpakt. Bij deze alliantie zal naast de sociale partners ook het middenveld betrokken worden om een groene lokale economie uit te bouwen.

De nieuwe Brusselse regering engageert zich om het verstikkende verkeer in Brussel drastisch terug te dringen. Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is daarbij het uitgangspunt om het aantal wagens in het gewest met 20% terug te dringen. Annemie Maes, fractieleider in het Brussels Gewest is tevreden: “De gewestwegen zullen aangepast worden ten voordele van de fietsers. Zo zal deze Regering waar mogelijk gescheiden fietspaden aanbrengen.”

Het onderwijs in Brussel heeft nood aan extra plaatsen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zal daarom de komende jaren investeren in 3000 bijkomende plaatsen voor het Nederlandstalig onderwijs. Een kwaliteitsvolle renovatie van bestaande scholen of het bouwen van nieuwe scholen zal zo zowel kinderen uit het Brussels Gewest als uit Vlaanderen kunnen verwelkomen.

Voor een efficiënter bestuur van het Brussels Gewest is een kerntakendebat tussen Gewest en de 19 gemeenten noodzakelijk. De Regering zal binnen de twee jaar duidelijke afspraken voor een betere bevoegdheidsverdeling ten voordele van de Brusselaar voorleggen.

“De balans van het regeerakkoord kleurt duidelijk groen. Groen! en Ecolo trokken met een gemeenschappelijk 56-punten programma naar de Brusselse kiezer. Meer dan de helft daarvan is duidelijk terug te vinden in het regeerakkoord!” besluit Rik Jellema, voorzitter Groen! Brussel.

Dinsdagavond 14 juli om 19u organiseert Groen! haar deelnamecongres in de Bozar te Brussel. Tijdens dit congres zal het Brusselse regeerakkoord door de Brusselse onderhandelaars Bruno De Lille, Annemie Maes en Rik Jellema toegelicht worden aan alle Groen! leden. Na het congres volgt omstreeks 21u30 de Politieke Raad die de staatssecretaris zal aanduiden.