Persbericht Groen! – ECOLO

Nu de bouwplannen voor een luxehotel in de oude Gesù-kerk aan de Kruidtuin voor enkele jaren worden opgeborgen tot de Raad van State beslist of er een bouwvergunning komt wordt het tijd om zich te bezinnen over een tijdelijke functie. Actiegroep Arau (Atelier de Recherche et d’Actions Urbaines) en Inter-Environnement dienden immers samen met een bewoner van de Koningsstraat bezwaar in bij de Raad van State. Die zal tenminste twee à drie jaar nodig hebben om te beslissen over de zaak en zolang wordt er niet verbouwd.

Het gebouw dat in heel goede staat verkeert ondertussen leeg laten staan is ondenkbaar en onethisch.

Het klooster deed tot de verkoop aan een Zwitserse vastgoedmakelaar dienst als rusthuis voor missionarissen. Een van de kloostergebouwen bevat een grote keuken, gemeenschappelijke ruimtes en tientallen kamers met sanitair en kan dus momenteel perfect onderdak bieden aan mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Dit bewezen ook de krakers die tot hun uitzetting in 2007 in het gebouw leefden.

De kamers ter beschikking stellen van het winterplan van de SAMU-social betekent dat het tekort aan plaatsen voor de opvang van daklozen in één klap wordt opgelost. Na de winter kunnen de vrijgekomen plaatsen eventueel worden aangeboden aan Fedasil voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Het is belangrijk dat de opvang voor daklozen op een professionele en omkaderde manier verloopt.

Ondertussen kan de aanpalende Gesù-kerk verder worden gebruikt als culturele ruimte in samenwerking met de Botanique.

Groen! en Ecolo Sint-Joost vragen dat de burgemeester zo snel mogelijk aan tafel gaat zitten met de Zwitserse eigenaar en de verantwoordelijken voor de opvang van daklozen in het gewest (Samu social) om een oplossing uit te dokteren. Later moet ook Fedasil worden betrokken. Groen! en Ecolo zullen de burgemeester hierover interpelleren tijdens de volgende gemeenteraad.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node