Persbericht Groen – ECOLO

De begroting 2014 die op de agenda staat van de gemeenteraad van 31.03.2014 is haast indentiek aan deze van vorig jaar, hopeloos te laat en in het rood. Van de vorig jaar gestemde aankoop van een nieuw gemeentehuis en de verkoop van enkele kroonjuwelen kwam niets in huis. De uitbreiding van de Nederlandstalige gemeentelijke school bleef dode letter. Het schepencollege probeert het dus maar opnieuw.

In het meederheidsakkoord 2012-2018 hadden de PS, SP a, CDH zich geëngageerd om een beleid te voeren dat aan de noden van de Sint-Joostenaren zou tegemoetkomen. In de lijst van prioriteiten die het college toentertijd naar voren schoof vinden we o.m. het volgende terug: leefbare wijken, kwalitatieve woningen, een dynamisch tewerkstellingsbeleid en beter onderwijs.

In mei 2013 werd een begroting gestemd waarbij alle financiële indicatoren voor de volgende jaren dieprood kleurden. Dankzij de ruime inkomsten van de kantoorbelasting kon Sint-Joost in het verleden uit de rode cijfers blijven en kwam het niet onder financiële voogdij van het Gewest. Maar door o.m. de leegstand van kantoortorens en/of het gebruik ervan door overheidsdiensten (Astrotoren, Madoutoren, Politie-toren, Vlaams Ministeire van Onderwijs…) daalt de kantoorbelasting en dus de inkomsten voor de gemeente (1). Sinds 2012 sluit de gewone begroting dan ook telkens af met een tekort. De forse toename van de dotaties aan de politiezone en aan het OCMW zijn hier ook zeker niet vreemd aan.

Nochtans wou burgemeester Emir Kir in deze moeilijke context de prioriteit geven aan de aankoop voor 8 miljoen euro van een deel van het Ethias kantoorgebouw aan de Sterrekundelaan 19 (2). Hij wenst er de gemeentelijke administratie in onder te brengen door hen over te hevelen van andere gebouwen (o.m. van de Brialmonstraat 23, aangekocht in 2006 en Sterrekundelaan 12, aangekocht in 2003).

Om geld vrij te maken voor deze vastgoedoperatie en andere investeringen plaatste de meerderheid verschillende gemeenteëigendommen in de etalage (3). Ondermeer de voormalige piramidezaal onder het Rogierplein stond net als voorgaande jaren te koop (hoewel hotelketen Sheraton intussen afzag van de aankoop) en de net verbouwde lokalen van de Mission Locale in de Uniestraat (met een aanpalende semi-publieke grote binnentuin). Ook de zaal in de Wauwermansstraat die pas in 2011 voor 980.000 euro werd aangekocht staat te koop. De begrote inkomsten van deze verkopen lijken ruim overschat.

De gemeente wil ook een beroep doen op het regionaal fonds BGHGT (4) ter ondersteuning van de gemeenten voor ruim 3 miljoen euro. Deze som moet in principe worden gebruikt om een antwoord te bieden aan de problemen ten gevolge van de bevolkingstoename (creches, scholen, …). Het geld gebruiken om kantoorruimte te kopen voor de gemeenteadministratie lijkt niet te kaderen in het beleid van het Gewest. Er zijn ook helemaal geen klachten van de bevolking over een vermeende te benepen gemeentehuis.

De ploeg van burgemeester KIR realiseerde geen enkele van de vorig jaar voorziene vastgoedoperaties. Ethias verkocht ondertussen hun kantoorgebouw aan een vastgoedmakelaar.

De begroting voorziet net als afgelopen jaren ook in geld voor de uitbreiding van de Nederlandstalige gemeentelijke school Sint-Joost-aan-zee. Maar ook hier bleef het voorlopig bij intenties. Zo werd het brede schoolproject in het kader van het nieuwe wijkcontract As-Leuven verworpen en gaf de gemeente de voorkeur aan een ander vastgoedproject : de aankoop van de voormalige bioscoop Marignan voor ruim 2,5 miljoen euro (zonder de toekomstige peperdure renovatiewerken).

Ondertussen loopt de gemeente al jaren telkens honderdduizenden euro’s aan parkeerinkomsten mis maar hoewel dit door Ecolo-Groen telkens weer wordt aangekaart leidt dit niet tot enige reactie. Wel wordt telkens 1 miljoen euro aan (grotendeels fictieve) inkomsten ingeschreven die het private parkeerbedrijf niet aan de gemeente door stort.

De totale schuldenlast zal eind 2014, 105.099.802 euro bedragen (meer dan een verdubbeling t.o.v. 2006). Het tekort op de gewone begroting 2014 bedraagt 1.792.954 euro. De overschotten die de gemeente in het verleden opbouwde worden aan een sneltempo opgegebruikt. Tegen 2018 wenkt de financiële voogdij door het gewest.

De begroting 2014 beantwoordt net als vorig jaar niet aan de noden van Sint-Joost, met een steeds grotere schuldenlast die de Sint-Joostenaren zullen moeten ophoesten. Ecolo-Groen Sint-Joost vraagt aan de PS, SP a en CDH om zich te herpakken en zich niet te storten in megalomane vastgoedoperaties maar in tegendeel hun energie en middelen te besteden aan de echte noden van de bevolking zoals beloofd tijdens en na de verkiezingscampagne van 2012. Laten we niet vergeten dat Sint-Joost bijvoorbeeld de laagste dekkingsgraad heeft qua scholen en kinderopvang. Slechts de helft van de Sint-Joostse kinderen kan in de gemeente terecht. Onderwijs, kinderopvang, huisvesting, tewerkstelling en levenskwaliteit zijn de topprioriteiten in Sint-Joost. Alle budgettaire marges zouden aan deze prioriteiten moeten worden besteed.

(1) Zo betekende het gebruik van de Madoutoren door de Europese Commissie een daling van 1,8 miljoen aan kantoorbelasting.
(2) Ironisch genoeg zou de aankoop van dit kantoorgebouw door de gemeente een verdere daling van de kantoorbelasting betekenen. Het volledige gebouw heeft een geschatte waarde van ruim 16 miljoen. Het lijkt de bedoeling van het college om op termijn het hele gebouw aan te kopen.
(3) Gebouwen: Wauwermansstraat 11 (aangekocht in 2011, momenteel verhuurd aan de vzw Turkish Lady), Brialmontstraat 23 (2006, Preventiedienst), Uniestraat 29-31 (Mission Locale), Middaglijnstraat 29 (Vredegerecht), en de ondergrondse ruimte Rogierplein.
(4) Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijk Thesaurieën (BGHGT) kent leningen toe aan gemeenten in financiële moeilijkheden. Deze leningen moeten de lokale besturen helpen om hun tekorten aan te zuiveren en hun thesaurie terug gezond te maken.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node