Persbericht Groen – ECOLO

Sinds verschillende jaren kampt Sint-Joost met capaciteitsproblemen in de Nederlandstalige crèche en lagere school (met jaarlijks tot 100 weigeringen). In het meerderheidsakkoord 2012-2018 werd beloofd daar wat aan te doen. Een jaar later staan we nog niet veel verder en werd het door de VGC-gedragen project voor een brede schoolsite in het kader van het nieuwe wijkcontract As-Leuven door het college afgeschoten. Het blijft intussen wachten op concrete voorstellen van de meerderheid om de belofte aan capaciteitsuitbreiding waar te maken.

Op maandag 23 september wordt op de gemeenteraad het basisdossier van het nieuwe wijkcontract As-Leuven voorgesteld. Het project omvat ondermeer de renovatie van een sportzaal en de aankoop van de voormalige bioscoop Marignan om het om te turnen in een cultuurhuis. In het kader van het wijkcontract konden ook door diverse partners projectfiches worden ingediend.

Zo dienden de gemeentelijke lagere school (Sint-Joost-aan-Zee), de gemeentelijke crèche (Joost-e-Fien), het IBO De Buitenling en de vzw Buurtsport samen een projectfiche (zie projectfiche in bijlage) in voor de uitbouw van een brede schoolsite. Het project krijgt bovendien ook de steun van de VGC.

Bedoeling is om op een nieuwe locatie schoolinfrastructuur, sportruimte, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen te brengen. Hoewel een wijkcontract strikt genomen geen schoolinfrastructuur mag financieren kan dit voor een brede schoolsite wel omdat het gedeelde infrastructuur omvat dat openstaat voor de buurt. Bovendien zijn er andere bijkomende financieringsbronnen die kunnen worden aangeboord.

Dit initiatief toont een gemeenschappelijke visie en wens van school, kinderopvang, crèche en de VGC om samen te werken en de kinderen van Sint-Joost een goede kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden. Het is dan ook vreemd om vast te stellen dat de gemeente dit iniatief niet steunt. Het geeft ook aan dat het gemeentebestuur nergens staat met haar voornemen om de capaciteit van crèche en school uit te breiden. Indien dit wel het geval zou zijn dan zouden school, crèche en IBO geen projectfiche moeten indienen om hun noden kenbaar te maken.

De geplande Nederlandstalige crèche in het kader van het vorige wijkcontract Liedekerke is niet gerealiseerd en het project kent zelfs nog geen begin van uitvoering. De initiatiefnemers van de brede school lijken er zelfs niet meer op te rekenen daar ze alle huidige bestaande en geplande kindplaatsen in de nieuwe brede school willen samenbrengen en uitbreiden.

Ook de lagere school Sint-Joost-aan-Zee lijkt door het mee indienen van een projectfiche niet te vertrouwen in een hypothetische uitbreiding van de capaciteit door het gemeentebestuur zoals beloofd door schepen van Nederlandstalige aangelegenheden Meulemans (Sp.a)

Ecolo-Groen Sint-Joost roept daarom de PS, SPa, CDH meerderheid op om nu einderlijk werk te maken van de uitbreiding van de capaciteit in het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs en in de kinderopvang. Schoolcapaciteit vergroten is een werk van lange adem en de bevolking blijft toenemen. Het afschieten van de brede school in het wijkcontract As-Leuven is dan ook een gemiste kans en kostbare tijd en middelen gaan verloren.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node