Persbericht Groen – ECOLO

Op de gemeenteraad interpelleerde Ecolo-Groen raadslid Ahmed Mouhssin het schepencollege over het ontbreken van zones 30 rondom schoolgebouwen van de gemeente. De start van het schooljaar is voor kinderen in sint-joost gevaarlijker dan in andere gemeentes. 4 van de 7 gemeentescholen situeren zich niet in zones 30 (Ecole Arc-en-Ciel, La Nouvelle Ecole, La Sagesse en de Nederlandstalige school Sint-Joost-aan-Zee).

Nochtans geven cijfers aan dat slecht 5% van de kinderen die worden aangereden op weg naar school in zones 30 worden aangereden. Het is daarom dat sinds 2005 de federale wetgever gemeentes verplicht om zones 30 te voorzien in de omgeving van scholen. Sinds 01.09.2005 stelt de verkeersreglementering dat elke schoolomgeving moet worden aangeduid met de verkeersborden A23 en F4a.

Voor wat de andere drie scholen betreft die wel in een zone 30 zijn gesitueerd is het verkeersbord dat de aanwezigheid van kinderen aanduidt (F4a) vaak afwezig. Voor automobilisten die niet vertrouwd zijn met de wijk is de aanwezigheid van schoolgaande kinderen haast niet te merken door gebrek aan borden of wegmarkeringen (type, “pas op! schoolgaande kinderen” of ‘school’) stelt raadslid Frederic Roekens.

Op onze vragen antwoordde de burgemeester dat hij niet overal zones 30 wenst te voorzien maar bijvoorbeeld denkt aan snelheidsremmers.

De wetgeving laat echter al 10 jaar langĀ geen manoeuvreerruimte. aan het schepencollege Daarom zal Ecolo-Groen Sint-Joost klacht neerleggen bij Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Biance Debaets zodat zij de gemeente kan verplichten om de verkeersborden zoals voorzien door de wet te plaatsen.

Indien morgen een kind voor een schoolpoort die niet gelegen is in een zone 30 wordt aangereden, zal burgemeester Kir hier de gevolgen van moeten dragen.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node