Het Jetse fietsbeleid van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat ondertussen al heel wat Jettenaren hun tweewieler kwijt kunnen in een fietsbox. Wie ook zo’n fietsbox in zijn straat wil, kan zich richten tot CycloParking, de beheerder van de fietsboxen.

Jette telt ondertussen al 21 fietsboxen verspreid over de hele gemeente. En het succes van deze beveiligde fietsenstallingen is niet te stuiten: dit jaar komen er maar liefst 11 bij! In de recent heraangelegde L. Peretstraat staan er ondertussen 2 en ook de C. De Clerqstraat krijgt er binnenkort 2, de locatie van de 7 overige boxen hangt af van de vraag van de (toekomstige) fietsgebruikers.

CycloParking

Terwijl vroeger de dienst Mobiliteit van de gemeente verantwoordelijk was voor het beheer van de fietsboxen, valt die eer tegenwoordig te beurt aan CycloParking, een project van vzw CyCLO, in samenwerking met parking.brussels, Mobiel Brussel en 6 Brusselse gemeenten , waaronder Jette. CycloParking wil het kwalitatief aanbod van veilige fietsparking in de hoofdstad verhogen en het netwerk van fietsparkings centraal beheren.

Laat van u horen!

Bent u geïnteresseerd in een plaats in een beveiligde fietsenstalling, contacteer dan CycloParking dat de kandidaturen zal overmaken aan de gemeentelijke dienst Mobiliteit. Op die manier krijgt de gemeente een duidelijk zicht op de behoefte wat betreft deze fietsinfrastructuur en kan ze dus bepalen waar de extra fietsboxen best voorzien worden en waar er nieuwe moeten komen. De jaarlijkse abonnementsprijs voor een plaats in een fietsbox bedraagt 60€.

Contactgegevens:

CycloParking

02 414 03 00

Cycloparking@cyclo.org

www.cycloparking.org