Persbericht Groen! – ECOLO

De Sint-Lazaruswijk in Sint-Joost situeert zich tussen de gemeentegrens met Schaarbeek, de Koningsstraat, de Kruidtuin, het Sint-Lazarusplein en het aanpalende Noordstation. De wijk kwam recent in de actualiteit door de bezettingsactie van sans-papiers in een leegstaand kantoorgebouw. De wijk is samen met de Aarschotstraat echter vooral bekend voor de aanwezigheid van een Brusselse gedoogzone voor prostitutie (de zgn. carrés) in de Weide-, Rivier-, Linné- en Plantenstraat. Maar deze straten tellen ondanks de overlast echter ook vele bewoners en worden dagelijks doorkruist door pendelaars en studenten. Sinds enkele jaren hebben zelfs 3 Brusselse ministeriële kabinetten hun intrek genomen in de wijk, naast hotels en kantoren.

Ondanks twee opeenvolgende wijkcontracten is er in de 4 straten met carrés geen enkel project gerealiseerd noch zijn er in jaren investeringen gebeurd. Een commercieel project zoals de ‘Men’s street’ onder de nabijgelegen Brabantbrug komt niet van de grond en heeft te kampen met vandalisme. Van het beloofde mobiliteitsplan om het sluipverkeer en de verkeerscarrousel rondom de ‘carrés’ tegen te gaan kwam nog steeds niets in huis. Met het geplande vertrek van de federale politie (uit de ex-IBM toren naar de ex-Proximustoren in de Vooruitgangsstraat) leeft de angst bij vele inwoners dat de wijk nog verder zal verloederen en dat het onveiligheidsgevoel nog zal toenemen.

Groen! – Ecolo Sint-Joost trekt aan de alarmbel en vraagt het gemeentebestuur om maatregelen.

De wijk heeft te kampen met een waterval aan problemen:

 • Overlast door klanten betreft het drukke carrouselverkeer, vuile straten, inciviek gedrag (wildplassen, beledigingen, sluikstorten). Wat de prostituees betreft zijn er vooral klachten over aanstootgevend gedrag en weinig verhullende kleding terwijl ze werken in een woonwijk met overwegend moslimgezinnen met jonge kinderen. De wijk wordt bovendien door een gebrek aan controle het speelterrein voor kleine criminelen die drugs dealen, in auto’s en woningen inbreken, winkeldiefstallen en overvallen plegen. De levenskwaliteit in de wijk komt hierdoor ernstig in het gedrang.
 • Op het vlak van toezicht en handhaving door de politie bestaat er een spanningsveld tussen de aanpak van overlast door de lokale politie en de aanpak van criminele feiten verbonden met prostitutie, mensenhandel en pooierschap door de federale politie. De wijk wordt zo een aantrekkelijke visvijver voor informanten en grote gerechtelijke operaties. Zo wordt de indruk gewekt dat er doelbewust niet mag worden opgetreden tegen de overlast en de verloedering.
 • De gemeente investeerde ondanks 2 wijkcontracten al decennia niet meer in de straten met carrés. Ook het Sint- Lazarusplein, de toeganspoort tot de wijk, biedt door de leegstand en verloedering een troosteloze aanblik. In het huidige wijkcontract komt de prostitutie zelfs niet aan bod.
 • De gemeente houdt het aantal carrés de laatste jaren stabiel rond de 80 eenheden. In principe hoort het aantal prostituees gelijk te zijn aan het aantal carrés : het is verboden onder te verhuren. In realiteit is bekend dat door de enorm gestegen huurprijzen (tot 3000€ per maand/carré) de overwegend Afrikaanse prostituees vaak samenwerken door onder te verhuren of elkaars identiteit verwisselen en zo de bezetting van de carrés maximaliseren zodat ze haast 24u/24u draaien.
 • De arbeidsomstandigheden in de carrés zijn ondanks de hoge huurprijzen overwegend zeer slecht. De huiseigenaars die enkel in grof geld zijn geïnteresseerd onderhouden de panden niet. Tevens moeten we ook het probleem van slechte huisvesting aankaarten van prostituees maar ook van vele sans-papiers. Vele onder hen zijn voor veel geld gehuisvest door huisjesmelkers in krotten en kamers in de wijk. Deze panden zijn net als de carrés vaak niet in orde qua elektriciteit, verwarming, sanitair en brandveiligheid. Er is amper controle door de gemeentediensten. Huisjesmelkers worden daardoor ongemoeid gelaten.
 • Door de hoge huurprijzen, de verloedering en onder druk van huiseigenaars hebben veel Belgische prostituees de wijk al verlaten ten voordele van Afrikaanse meisjes die minder mondig zijn en vatbaarder zijn voor misbruik door pooiers en huiseigenaars. Deze meisjes leven in een groot sociaal isolement. Gemeentediensten, politie en zelfs belangenverenigingen zoals Espace P hebben steeds meer moeite om deze meisjes te bereiken.

Groen!/Ecolo Sint-Joost vraagt daarom aan het gemeentebestuur dat er naar het voorbeeld van Antwerpen en Schaarbeek werk wordt gemaakt van een integraal prostitutiebeleid en dat er een ‘prostitutie-ambtenaar’ wordt aangesteld die de situatie op de voet volgt en de verschillende actoren rond de tafel brengt. Ook met Schaarbeek en de stad Brussel kan er dan beter samengewerkt worden.

 • Zo’n beleid houdt ook in dat de gemeente eindelijk het beloofde mobiliteitsplan uitvoert om de overlast door het carrouselverkeer en het sluipverkeer aan te pakken.
 • Er moet meer controle gebeuren op normen qua stedenbouw, hygiëne en veiligheid in de wijk. Huiseigenaars die in gebreke blijken dienen verplicht te worden de nodige werken uit te voeren.
 • De activiteiten van de federale politie in de wijk omtrent mensenhandel en pooierschap mogen geen excuus zijn voor een laissez-faire beleid betreffende overlast en huisjesmelkers.
 • De gemeente dient een toekomstvisie te ontwikkelen over waar het met de wijk naartoe wil en een evenwicht te zoeken tussen de woon- , werk- en handelsfunctie en de aanwezigheid van prostitutie. Er zou moeten worden gestart met het saneren van de stadskanker die het Sint-Lazarusplein is. Daartoe moet voor het in het slop geraakte kantoorproject van Fortis real estate een oplossing gevonden worden en moeten de twee handelskernen van de Nieuwstraat en de Brabantstraat beter aan elkaar gelinkt worden.
 • Tenslotte moet de lokale politie na het vertrek van de federale politie aanwezig blijven in de wijk. Er dient dus gezocht te worden naar een geschikte locatie voor een nieuw wijkcommissariaat.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node