Interpellatie gemeenteraad 30 september 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Federale politie ruilt voormalige IBM-toren voor ex-proximusgebouw

Ik heb uit welingelichte bron vernomen dat de federale politie hun gebouw (ex-IBM) aan het Reginaplantsoen zouden verlaten om in het proximusgebouw aan de Vooruitgangstraat hun intrek te nemen?

Kan u me dit nieuws bevestigen? Voor wanneer is de verhuis gepland? Wat is de reden voor deze verhuis? Wie zal na de politie de toren betrekken? En wat betekent het vertrek van de politie voor de politieaanwezigheid in de wijk? Hun aanwezigheid zorgde immers voor een al dan niet subjectief veiligheidsgevoel en de verhuis zou bepaalde bewoners kunnen verontrusten.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De federale politie was inderdaad van plan om de toren te verlaten ten voordele van de proximustoren in de vooruitgangsstraat maar nu zou er weer onderhandeld worden om in de IBM-toren te blijven. Het commissariaat van de lokale politie zou in elk geval de toren verlaten om elders in de wijk te worden ondergebracht. Er wordt nu momenteel gezocht naar een geschikte locatie en de gemeenteraad zal hierover ingelicht worden als het dossier rond is.