Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo vragen totale transparantie rond de financiële constructies voor de bouw van het Eurostadion op parking C. Zij willen ook dat Europa en het Rekenhof zich over die constructies buigen.

Groen en Ecolo steunen het streven om wedstrijden van Euro 2020 in Brussel te organiseren. Zij benadrukken wel dat dit op een professionele en transparante manier moet aangepakt worden. Op dit moment heerst de vaagheid en onduidelijkheid en daarmee groeien de twijfels over de haalbaarheid van de hele constructie.

Arnaud Verstraete (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) kregen gisterenavond in het Brussels parlement van Brussels Minister Guy Vanhengel te horen dat het Gewest zal zorgen voor investeringen in omgevingsinfrastructuur en in de parking. Alleen is er blijkbaar niets op papier gezet van de engagementen van het Brussels Gewest.

“De financiële engagementen van het Brussels Gewest bestaan dus enkel uit mondelinge beloften. Op dit moment is elke democratische controle uitgesloten,” hekelt Arnaud Verstraete (Groen). “De burgers hebben het recht om de volledige waarheid te kennen. Als je overheidsgeld uitgeeft, moet je transparant werken en een democratische controle toelaten. Er is dan ook geen enkele reden om de gemaakte akkoorden geheim te houden.”

De Minister maakte zich verder sterk dat het niet nodig is om Europa een advies te vragen over de financiële constructie. “Vlaanderen en Frankrijk hebben in het verleden wel altijd een Europese goedkeuring moeten vragen voor ze aan de bouw van nieuwe stadions begonnen. Hebben zij zich dan zo vergist of hoopt de Brusselse regering dat Europa wel een oogje zal toeknijpen?” vraagt Arnaud Pinxteren (Ecolo) zich af.

Groen en Ecolo willen elke twijfel uitsluiten en vragen dat het Rekenhof en de bevoegde Europese instanties de financiële constructies rond het Eurostadion valideren vooraleer de Regering hiermee verder gaat. Zij zullen daarvoor een motie indienen in het Brussels Parlement.

Minister Vanhengel bevestigde ten slotte dat er gezocht wordt naar een nieuwe locatie, voor een nieuw atletiekstadion, speciaal voor de Memorial Van Damme. Hij liet er ook geen twijfel over bestaan dat de overheid hiervoor zal moeten betalen, maar vond het te vroeg om al een kostprijs te noemen.

Arnaud Verstraete (Groen): “Dit is amateuristisch. Het is onvoorstelbaar dat men nu oplossingen gaat improviseren voor de Memorial Van Damme. De Regering had pas een beslissing mogen nemen wanneer het totaalplaatje klopte.”

Opvallend: de eis van de groenen naar meer transparantie en professionaliteit in dit dossier kreeg bijval van verschillende meerderheidspartijen in het parlement. De Groenen rekenen er dan ook op dat die partijen de motie zullen steunen.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Pinxteren
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement