Persbericht Groen – ECOLO

Eindelijk wordt er ernstig gereflecteerd over de voetgangerszone op de Leuvense Steenweg, de zgn. Walking Madou. Laten we hopen dat dit niet tot gevolg heeft dat het project in de vuilbak verdwijnt terwijl de mobiliteitsproblemen niet ten gronde worden opgelost.

Sint-Joost heeft het geluk om ideaal gelegen te zijn vlakbij het centrum en goed ontsloten door het openbaar vervoer. Goed nieuws voor 57% van de huishoudens die er geen auto hebben. Het is dus van cruciaal belang om fietsers en voetgangers, jong en oud, mobiel en minder mobiel de kans te geven om zich veilig en comfortabel te kunnen verplaatsen

Het project Walking Madou ingehuldigd door de voormalige burgemeester Jean Demannez met de steun van het Gewest heeft voor vele mensen de kans geboden om te dromen van een openbare ruimte waar men kan flaneren, waar kinderen kunnen spelen, waar men van terrasjes kan genieten etc etc. Jammer genoeg werd het tijdelijk project Walking Madou, slechts voorzien voor enkele maanden in afwachting van de definitieve heraanleg, moedwillig aan zijn lot overgelaten en werden de inwoners en handelaars moedeloos. Ook zorgen de nachtclubs er voor heel wat overlast.

Ecolo-Groen vraagt al geruime tijd dat de kalender voorzien voor het project wordt gerespecteerd en dat de situatie ’s nachts wordt geĆ«valueerd om oplossingen aan te bieden aan de buurtbewoners.

De inwoners van de naburige Scailquinstraat zijn door het project echter aan hun lot overgelaten : straat in dubbele rijrichting en geen antwoord op de mobiliteitsproblemen. Hoewel het verkeer er intussen met 35% is gedaald blijft de situatie er heel pijnlijk.

Ecolo-Groen vraagt met aandrang ook het uitwerken van een project voor de Scailquinstraat : de inwoners hebben een laad- en loszone nodig, bredere voetpaden, het verdwijnen van het tankstation dat voor veel overlast zorgt, meer groen en een globale visie op het verkeer dat door de straat wordt gejaagd. De geruchten over het afvoeren van het geplande BBP dat aan het huizenblok een nieuw leven (einde van de stadskanker, nieuwe woningen en openbare ruimte) zou moeten geven zijn niet erg hoopgevend.

Het verkeer in Sint-Joost is een echte uitdaging : te veel automobilisten blijven onze gemeente doorkruisen zonder er echt te moeten passeren. Het gebeurt ook jammer genoeg vaak dat bussen en vrachtwagens zicht vastrijden in onze smalle straten. De Noordwijk wacht zelfs op zijn mobiliteitsplan beloofd sinds 2003.

Ecolo-Groen vraagt aan mevrouw Brigitte Grouwels om maatregelen te nemen om het autoverkeer met bestemming Luik en Leuven dat door het centrum van Sint-Joost passeert te stoppen. In onze drukbevolkte en jonge gemeente is het van primordiaal belang dat men vrij kan ademen, dat de snelheid van de wagens wordt teruggedrongen en dat het transitverkeer een halt wordt toegeroepen.

Wanneer onze nieuwe burgemeester Emir Kir aankondigt dat hij tegen een lussensysteem is en het verkeer ‘vloeiender’ wil maken beseft hij niet dat dit betekent dat het verkeer uit omliggende gemeenten zal worden aangetrokken tot iedereen zal stilstaan.

Voor de groenen wordt het dringend om de gemeente eindelijk een echt mobiliteitsplan te schenken ten dienste van de inwoners.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node

ZoƩ Genot
Federaal parlementslid
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node

Ter info, op woensdag 16 januari organiseren burgemeester Kir en Minister Grouwels een infovergadering over de plannen voor Walking Madou.