Bruno De Lille, collegelid VGC bevoegd voor cultuur, zal jonge kunstenaars in het Brussels Gewest financieel ondersteunen, hen een podium bieden en ook helpen bij de zakelijke onderbouw van hun beroep. “We hebben talent in Brussel en met de VGC willen we dat talent letterlijk en figuurlijk een tribune geven.”

Beginnende kunstenaars financieel helpen

De komende jaren worden de projectsubsidies integraal gereserveerd om de instroom van jonge kunstenaars en nieuwe initiatieven te verhogen. Elke kunstenaar, ongeacht de discipline, met domicilie of zetel in het Gewest kan een subsidie aanvragen. Dit zal hem helpen bij het realiseren van zijn werk.

Beginnende kunstenaars een podium bieden

Vandaag werken grote cultuurhuizen zoals de Beursschouwburg, het Kaaitheater, de AB of de KVS, al vaak met jonge kunstenaars. De bedoeling is om deze samenwerking nu meer af te stemmen op de projectsubsidies. Er zal een sensibiliseringscampagne worden gevoerd waarbij de specifieke invulling van elke organisatie afzonderlijk bekeken zal worden. De Lille: “Die samenwerking met grote Brusselse kunsthuizen is belangrijk voor jonge kunstenaars: zo kunnen zij ook op grote plekken spelen en visibiliteit krijgen.”

Ook oog voor de zakelijke kant van het kunstenaarsberoep

Jonge kunstenaars moeten ook op de hoogte zijn van de zakelijke, administratieve en praktische kant van hun beroep. Ook hier zal Bruno De Lille werk van maken: “Een doelgericht subsidiebeleid moet hand in hand gaan met een degelijke zakelijke onderbouw. Ik zal dan ook met de administratie, sector en steunpunten een concreet plan uitwerken. Enkel zo komt men tot een sterk toekomstgerichte sector die ook economisch zijn plaats heeft in de maatschappij.”