Persbericht Groen

Drie federale culturele instellingen zullen de helft minder moeten besparen dan oorspronkelijk voorzien. Zo blijkt althans uit uitspraken van Minister Reynders, die in de rand ook meldde dat Vlaams Minister van Cultuur Gatz spontaan bereid was tot hulp voor De Munt, Bozar en het Nationaal Orkest. Groen wijst erop dat ‘een half pakske slaag’ nog steeds slaag is. Bovendien staan de andere federale culturele en wetenschappelijke instellingen nog steeds volop in de wind.

Het lijkt een heel doorzichtige tactiek om eerst extreem zware besparingen aan te kondigen en die dan te milderen, waardoor de, toch nog vrij fundamentele, besparingen vlotter de strot doorgaan. “Moeten De Munt, Bozar en het Nationaal Orkest nu tevreden zijn met de aankondiging dat slechts de helft van bedreigde vlees zal worden weggesneden? Bloeden zullen ze hoe dan ook.” Stelt VGC-lid Annemie Maes (Groen) vast. “En hoe zal het doekje voor het bloeden dat Minister Gatz blijkbaar aanbood, er uitzien?” vult Vlaams Parlementslid Bart Caron aan. Caron zal Minister Gatz zo snel mogelijk ondervragen over de ‘spontaan aangeboden hulp’ voor de drie federale culturele instellingen.

Groen is ook bezorgd over de wetenschappelijke instellingen, waarvan het merendeel voor het cultureel erfgoed zorgen, die nu niet in het hoera-bericht van Minister Reynders steken. Deze instellingen zitten niet in de portefeuille van Minister Reynders, maar in deze van Staatssecretaris Sleurs. “Zal Minister Gatz ook voor bijvoorbeeld de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in de bres springen? Of is de lijn met de liberale Reynders gewoon veel korter dan deze met de N-VA staatssecretaris?” vraagt Caron zich af.

De vroegere parels van de Belgische staat worden al jaren verwaarloosd door het federale niveau ongeacht waar ze zich bevinden. Denk maar aan de saga van de plantentuin in Meise. Het merendeel van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen bevindt zich echter op het Brussels grondgebied. Een verwaarlozingsstrategie dat niet alleen slecht is voor Brussel maar voor heel het land. “België mist ambitie en visie voor haar eigen hoofdstad” aldus Maes. Het is natuurlijk waar dat bepaalde federale culturele instellingen niet goed functioneren door gebrek aan beleid, aan transparantie, aan ambitie, maar vooral door veel politiek gekonkel aan de benoemingstop. Een grondige bezinning over de toekomst van de federale instellingen in Brussel dringt zich zeer snel op over alle bevoegde instanties heen.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Bart Caron
Parlementslid Groen
Vlaams Parlement