Persbericht Groen – ECOLO

Ecolo-Groen Anderlecht is tevreden met het negatief advies van de overlegcommissie over de kap van de 29 linden op het Dapperheidsplein. We zien dat een burgerinitiatief op korte tijd honderden mensen heeft gemobiliseerd tegen de plannen van het College voor een project dat de gemeente in het hart raakt. Maar wat hebben Eric Tomas en het college van Anderlecht bezield om deze bomen te willen kappen voor zogenaamde veiligheidsredenen?

In tegenstelling tot de verklaringen van de burgemeester in antwoord op vragen van de ECOLO-GROEN gemeenteraadsleden bij de laatste gemeenteraad, maakte het aanvraagdossier geen melding van een verlichtingsinstallatie voor de Sint-Guido-kerk, maar was er enkel sprake van een klacht over veiligheid van de bewoners. Deze veiligheidsredenen werden later ontkend door de politie, die meldde dat er geen specifiek probleem is en dat er geen reden was om de bomen kappen. De timing van dit plan van de burgemeester is des te meer opmerkelijk omdat het Dapperheidsplein binnenkort heraangelegd zou worden. En voor de burgemeester, liefst met een ondergrondse parkeergarage.

Gemeenteraadslid Susanne Mueller-Huebsch (Groen) verzet zich tegen de aanleg van een ondergrondse parkeergarage: “Gedurende een periode van 40 jaar (looptijd van het contract) zou deze parking continu vervuilend autoverkeer aantrekken in het hart van onze gemeente. Dit terwijl het College weigert hetzelfde aantal bovengrondse parkeerplaatsen te schrappen zoals voorzien in het gewestelijk parkeerbeleidsplan.

De ontwikkelingsplannen moeten een kans zijn om het hele Dapperheidsplein, met inbegrip van het gebied rond de kerk volledig te herzien en volledig autovrij te maken. Dit is ook een kans om de verlichting te herbekijken en een alomvattend plan voor de vergroening van het historische centrum van onze gemeente op te stellen.

Wij hopen vooral dat dit zal worden gedaan in overleg met de bewoners en dat de bewoners niet zullen worden geconfronteerd met een definitief ontwerp dat in zeven haasten gepresenteerd wordt, net als het geval was voor het kappen van de lindebomen.