Persbericht Groen Schaarbeek

Groen Schaarbeek is erg blij met de vele kiezers die hun keuze hebben uitgebracht voor de kandidaten van Ecolo-Groen.  De jarenlange samenwerking en deelname aan het beleid werden immers door een aanzienlijk deel van de Schaarbeekse kiezers geapprecieerd. De bestaande meerderheid werd duidelijk beloond voor het geleverde werk. Groen staat met maar liefst 9 kandidaten op de gezamenlijke lijst Ecolo-Groen en had een solide en essentiële inbreng in het gezamenlijk project. De goede verstandhouding maakt dat specifieke Groen-prioriteiten breder worden gedragen en gesteund. Met de 3 politieke families samen (Ecolo-Groen, Lijst van de Burgemeester en CDH) zal er de volgende weken worden gewerkt aan een bestuursakkoord waarin goed en deugdelijk bestuur, sociale integratie en verbeterde leefbaarheid van Schaarbeek centraal zullen staan. Groen zal eigen klemtonen leggen rond Nederlandstalige initiatieven (onderwijs, kinderopvang, cultuur), onthaal en inburgering van nieuwe inwoners… Van alle Nederlandstalige kandidaten op alle lijsten in Schaarbeek haalt Adelheid Byttebier het hoogste aantal voorkeurstemmen (773). Zij wordt door Groen dan ook voorgedragen als kandidaat-schepen voor Groen. Bram Gilles, kabinetschef van Luc Denys, de uittredend schepen werd eveneens verkozen met 470 voorkeurstemmen.