Persbericht Groen-Ecolo

Ecolo-Groen blijft tegen het verbod op hoofddoeken, ook in de stad Brussel. Wij vinden dat vrouwen zelf vrij moeten kunnen beslissen of ze al dan niet de hoofddoek dragen. Helaas stelde Ecolo-Groen vast dat ze met dat standpunt momenteel alleen staan in de Brusselse gemeenteraad en dat er op dit ogenblik bij de andere politieke partijen geen enkel draagvlak bestaat om het bestaande hoofddoekenverbod op te heffen. Er is wel afgesproken dat de regels niet verder verstrengd worden zoals in de voorbije legislatuur op aansturen van de MR tevergeefs geprobeerd is.

De Ecolo-Groen-fractie trok recent nog naar de Raad van State om een aanpassing in die zin van een arbeidsreglement van de bibliotheken te laten teniet doen en kreeg daar van de Raad van State gelijk. De stad Brussel zal de uitspraak van de Raad van State dan ook volledig respecteren en de aanbevelingen uitvoeren.

Bart Dhondt (Groen): “Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienstbeleving zijn erg belangrijk voor ons. Als medewerkers van de stad Brussel hun werk correct en met respect voor de burgers uitvoeren, zien wij dan ook geen probleem in het dragen van een hoofddoek, keppeltje of ketting met een kruisje bijvoorbeeld. Voor ons telt de kwaliteit van de dienstverlening. Helaas staan we in Brussel momenteel alleen met deze houding. We zullen de volgende jaren dan ook verder werken aan het verbreden van het draagvlak hiervoor.”

De schepenen en raadsleden van Ecolo-Groen zullen dan ook blijven werken aan een beter contact en samenleven van de verschillende (religieuze) groepen in de stad Brussel zodat de clichés en stereotypes die er over elkaar bestaan verminderen. We hopen zo voldoende draagvlak te creëren voor het terugdraaien van dit verbod.

23 OKTOBER 2018

Contact:
Bart Dhondt
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen