Persbericht Groen – ECOLO

Ecolo en Groen willen dat er een Brussels regelgevend kader komt voor kinderopvang bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Dat zou toelaten dat kinderdagverblijven tweetalig ingericht worden. Zo willen Ecolo en Groen ook een definitieve oplossing bieden voor de naar schatting 15 crèches die vandaag zonder enige erkenning door Kind en Gezin of door ONE kunnen functioneren in Brussel.

Op 27 mei hebben Arnaud Verstraete (Groen) en Alain Maron (Ecolo) Minister Smet geïnterpelleerd over het overlijden van een kind in een kinderdagverblijf “bébés câlins”. Deze crèche werkte al jaren zonder erkenning van Kind en Gezin (KeG), of het ONE, de franstalige tegenhanger van KeG. Dit voorval bracht aan het licht dat er crèches geopend zijn in Brussel die geen enkele kwaliteitscontrole krijgen door een erkende instantie met alle gevolgen van dien. Desgevraagd liet Minister Smet weten dat er naar schatting nog 15 Brusselse kinderdagverblijven in deze situatie zijn op dit moment.

Door het ontbreken van wetgeving bij de GGC kan de gewestregering niet toezien op de kwaliteit en veiligheid, of optreden tegen problemen. Ecolo en Groen willen dat oplossen door een Brussels regelgevend kader te creëren bij de GGC. Zo kunnen alle Brusselaars rekenen op dezelfde kwaliteitsgaranties, ongeacht het kinderdagverblijf. Tweede belangrijke voordeel is dat dit de aanvullende ontwikkeling van nieuwe, tweetalige kinderdagverblijven toelaat.

Arnaud Verstraete: “het is onaanvaardbaar dat 15 kinderdagverblijven op dit moment zonder erkenning functioneren in Brussel. Ouders die daarop aangewezen zijn kunnen alleen maar hopen dat alles in orde is, ze hebben geen enkele garantie. Wij stellen voor dat er een Brusselse erkenning komt. Zo creëren we dezelfde kwaliteitsgaranties voor alle Brusselaars en kunnen er eindelijk tweetalige crèches komen. Wij willen de deur openen voor een Brusselse kinderopvang.”

Ministers Smet en Fremault – samen bevoegd voor deze materie – zien dit blijkbaar anders. Zij willen dit oplossen door alle crèches in Brussel te verplichten om te kiezen voor een aansluiting bij Kind en Gezin of ONE. Voor Ecolo en Groen is dit een gemiste kans. Alain Marron: “de Ministers van de GGC durven blijkbaar geen verantwoordelijkheid nemen en houden liever vast aan de opdeling Frans of Nederlands. Waarom zou je Brusselaars altijd verplichten om te kiezen voor het een of het ander? Waarom creëren we geen extra mogelijkheid voor Brusselse ouders, namelijk om te kiezen voor tweetalige kinderopvang in een tweetalig gewest?”

Maron en Verstraete benadrukken dat de samenwerking met Kind en Gezin en ONE wenselijk en noodzakelijk is in Brussel en dus behouden wordt. Ze stellen nu enkel voor om een aanvullende Brusselse mogelijkheid te creëren: de GGC zou tweetalige crèches kunnen erkennen, inspecteren en financieren. Ecolo en Groen zullen deze voorstellen inbrengen tijdens de bespreking en stemming van de nieuwe regelgeving in het Brussels parlement.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Alain Maron
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement