Persbericht Groen! – ECOLO

De lokale verkiezingen komen dichterbij: Ecolo en Groen! in Molenbeek bundelen de krachten voor een nieuw, inspirerend en toekomstgericht project voor onze gemeente. Sarah Turine, co-voorzitster van Ecolo en voorzitster van Ecolo Brussel, trekt de lijst. Sinds 2006 is ze fractieleider in de gemeenteraad van Molenbeek. Annalisa Gadaleta (voorzitter Groen! Molenbeek) staat op de vierde plaats.

Sarah Turine wordt op de lijst gevolgd door:

  • Karim Majoros (2de), actief in het verenigingsleven en kabinetsmedewerker bij Brussels Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis
  • Didier Coeurnelle (3de), gemeenteraadslid, federaal ambtenaar, jurist, lid van Ecolo en Groen!
  • Annalisa Gadaleta (4de), voorzitster van Groen! Molenbeek, militante voor kinderrechten en mede-oprichtster van THINK:child

Molenbeek, intercultureel laboratorium in Brussel, staat vandaag voor belangrijke uitdagingen: demografische groei, schooluitval en vooral bij jongeren een dramatische werkloosheid.

Annalisa Gadaleta: β€œWe kunnen niet naast de realiteit kijken: veel jongeren worden aan hun lot overgelaten in buurten waar armoede troef is. Molenbeek heeft een rijk en belangrijk cultureel, menselijk en architecturaal erfgoed dat we dringend moeten herwaarderen.”

Bram Fret (secretaris Groen! Molenbeek) vult aan: β€œDe groene familie wil meewerken aan de opbouw van een positief beeld van onze gemeente. De huidige meerderheid van de Lijst van de Burgemeester(PS-Spa-cdH) en van MR-FDF-Open VLD heeft duidelijk een gebrek aan visie (op korte en lange termijn) en aan creativiteit om een antwoord te kunnen bieden aan deze belangrijke uitdagingen.”

Ecolo en Groen! willen daartegenover een nieuw, innoverend, participatief en emanciperend politiek project plaatsen. Ons programma zal in de volgende maanden vorm krijgen in overleg met de inwoners en het brede middenveld van onze
gemeente.