Interpellatie gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Dwarsstraat 43

Op de zitting van de gemeenteraad van 26 november 2008 besloot de gemeente het huis in de Dwarsstraat 43 te kopen om “een culturele infrastructuur te creëren in verbinding met het aanpalende Theatre de la vie”. Voor deze aankoop kon de gemeente rekenen op een subsidie van de Franse gemeenschap.

Een jaar later zou ik graag een stand van zaken willen van het project.

  • Wat is de huidige functie van de aangekochte woning?
  • Heeft de gemeente de subsidie van de Franse gemeenschap daadwerkelijk ontvangen?
  • Is er al een concreet project of overeenkomst met het theater? Zijn er werken uitgevoerd of gepland?
  • Zal het gebouw in de Dwarsstraat 43 die eigendom is van de gemeente worden verhuurd aan het “Theatre de la vie” of hoe zal de samenwerking tussen gemeente en theater precies verlopen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De gemeente is nog steeds in blijde verwachting van de vermelde overheidssubsidie. De bedoeling is dat de gemeente het aanpalende theater aanschaft en samen met het aangekochte huis één culturele infrastructuur creëert. Het theater zal dan de infrastructuur van de gemeente huren. Op dit moment doet het huis dienst als tijdelijke woonplek voor artiesten van de ateliers Mommen. De ateliers worden immers momenteel gerenoveerd en bepaalde bewoners dienden tijdelijk elders gehuisvest te worden.