Ecolo-Groen Sint-Gillis nodigt u van harte uit op haar nieuwjaarsreceptie!
Ecolo-Groen Saint-Gilles vous invite à son drink de Nouvel An!

18h30: Debat Zuidwijk/Quartier Midi

  • met de buren over de leefbaarheid en met stedenbouwkundige Yves Rouyet over de stand van zaken en de toekomstplannen
  • avec les voisins sur le vivre-ensemble et Yves Rouyet, urbaniste, sur l’état de lieux et les plans futurs

20h30: Receptie

Waar? Où? Mammouth, Ruslandstraat 10, 1060 Sint-Gillis