Interpellatie gemeenteraad 16 oktober 2017 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

De strijd tegen armoede – opvolging van de studiedag rond kinderarmoede.

Vorig jaar tijdens de gemeenteraad van de maand september interpelleerde ik rond kinderarmoede. De cijfers die ik toen aanhaalde zijn schrikwekkend en helaas merken we rondom ons dat de armoede niet vermindert, integendeel.

30% van de gezinnen leeft met inkomens onder de armoedegrens en 25 % van de jongeren groeit op in een gezin zonder inkomen uit werk. In het straatbeeld, en helaas is onze gemeente er ook niet van gespaard, zien we steeds meer bedelaars.

De gevolgen van armoede beperken zich jammer genoeg niet enkel tot het gebrek aan materiële middelen; het leidt eveneens tot minder ontplooiingskansen. De achterstelling is te merken in de huisvesting, bij de tewerkstelling, op de gezondheid en de maatschappelijke integratie

In november 2016 organiseerde het OCMW van onze gemeente een studiedag betreffende de kinderarmoede. Het doel van deze ontmoeting was om de verschillende diensten die in de gemeente worden aangeboden bekendheid te geven; de vaststellingen op het terrein te bundelen en de werkmethoden vinden die het hoofd kunnen bieden in de strijd tegen (kinder-)armoede.

De strijd tegen armoede is een bijzonder grote uitdaging, en zeker in de maand oktober – de maand van de strijd tegen armoede – kunnen we niet anders dan hier ernstig over na te denken.

Vandaar dat ik via deze interpellatie graag antwoord krijg op volgende vragen:

  • Tot welke conclusies heeft de studiedag geleid?
  • Welke maatregelen werden genomen?
  • Ik weet uit uw antwoord van vorig jaar dat er toen nog geen actieplan armoede was; is dit er ondertussen wel al?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Van den Broucke kinderarmoede (NL). Dit is de Franse versie: Réponse écrite interpellation Van den Broucke pauvreté infantile (FR)