Persbericht Groen

De beleidsnota Welzijn van Collegelid Bianca Debaets (Cd&V) blinkt uit in vrijblijvende vaagheid. Nochtans stapelen de uitdagingen op vlak van welzijn zich op: er zijn te weinig plaatsen in de kinderopvang of de ouderenzorg. Die problemen krijgen geen concreet antwoord in deze nota. “Opvallend was dat zowel de oppositie als de meerderheid een gebrek aan concrete maatregelen en resultaten vaststelden. Ongezien voor een beleidsnota”, aldus Groen parlementslid Arnaud Verstraete.

Collegelid Debaets wil naar eigen zeggen meer capaciteit creëren in de kinderopvang, zorgen voor meer toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. Alleen is de bittere vaststelling dat er daarvoor geen enkele ambitie of concreet doel vooropgesteld wordt. Het engagement om daadwerkelijk iets te realiseren blijft uit. Arnaud Verstraete: “Het collegelid benoemt de juiste problemen maar stelt weinig of geen concrete maatregelen voor om daadwerkelijk iets te doen. Eén jaar na de verkiezingen heeft Mevrouw Debaets blijkbaar nog steeds geen duidelijk idee hoe ze haar budget van naar schatting 100 miljoen euro wil besteden.”

Groen merkt op dat er nu al een plaatstekort is in de Nederlandstalige kinderopvang, een tekort dat tegen 2018 verder zal oplopen tot meer dan 1300 ontbrekende plaatsen. De enige oplossing is dus om meer te investeren. Toch doet de CD&V het omgekeerde, zowel op het Brusselse als het Vlaamse niveau. De Vlaamse investeringen worden stilgelegd, het werk van minister Vandeurzen, collega en partijgenoot van staatssecretaris Debaets. “De Brusselaars moeten het stellen met een Collegelid dat de schouders laat hangen en braaf afwacht of Vlaanderen nog wel iets wil doen voor Brussel. Dat is onaanvaardbaar”, besluit Arnaud Verstraete.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement