Interpellatie gemeenteraad 29 oktober 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De No-men’s street, de doodstrijd van een winkelgalerij – La No-men’s street, l’agonie d’une galerie commerciale

B.B.C (een projectontwikkelaar van de Belfiusgroep) stampte in 2007 een nieuw winkelcentrum uit de grond om de omgeving van de Dexiatoren aantrekkelijk te maken. De projectontwikkelaar, die eerder ook de Dexia-toren zelf neerzette, kon de ruimte onder de Brabanttunnel voor 99 jaar huren van de NMBS-dochter Infrabel en gooide het op een akkoord met de gemeente Sint-Joost-ten-Node. De gemeente zou de straat en de brede voetgangersweg onder de tunnel opnieuw aanleggen en er ook mooiere verlichting installeren. B.B.C zou de handelspanden in de tunnel, die inmiddels allemaal leegstonden, omvormen tot moderne winkelruimtes met grote glazen puien. B.B.C. nam een studiegroep onder de arm die hen wijsmaakte dat de winkelgallerij zich moest richten tot mannen de zogenaamde men’s street. Het vervolg is bekend…het concept sloeg niet aan de meeste winkels stonden snel leeg en vandalisme vernielde al snel de kleurrijke verlichting.

Om wat leven in de brouwerij te brengen mocht de vzw T.A.G. (Tower’s art gallery) er zonder huur te betalen de lege ruimtes invullen. Tot in oktober 2013 B.B.C. naar verluidt tot 110 euo per m2 huur zou vragen aan T.A.G. wat het uiteraard niet kan ophoesten. De gemeente gaf in een reactie aan de dat T.A.G. niet tot haar culturele prioriteiten behoorde.

Wat zal de toekomst zijn van deze desolate tunnel tussen de werf van het Rogierplein en de asfaltwoestijn van het Sint-Lazarusplein indien de TAG moet ophoepelen?

Mijn vragen:

  • Kan u bevestigen dat de T.A.G. plots huurgeld moet betalen en dus wellicht zal moeten vertrekken uit de Brabanttunnel? Geldt dit ook voor de zeldzame winkels (de supermarkt, doe-het-zelf-zaak en de schoenmaker) in de tunnel?
  • Heeft eigenaar B.B.C. momenteel een leefbaar commercieel alternatief voor de winkelruimtes na het debacle van de men’s street?
  • Is er een concreet plan om samen met de gemeente de gallerij nieuw leven in te blazen en op de mentale kaart van de Brusselaars te plaatsen? Zullen de gevandaliseerde lichttegels worden vervangen?
  • Is het niet vreemd om vooraleer Rogierplein, Sint-Lazarusplein en de nieuwe Silver Tower zijn afgewerkt erg hoge huurprijzen te vragen en dus de T.A.G. uit de commerciele ruimtes te gooien? Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat de tunnel passanten aantrekt in de huidige situatie.
  • Is u bereid om met BBC en Belfius te onderhandelen om T.A.G. in de Brabanttunnel te houden tot er eventueel een nieuw project ontstaat?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen