Interpellatie gemeenteraad 16 december 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De langzame dood van de Passage Rogier

Toen ik enkele zittingen terug interpelleerde over de passage Rogier (men’s street) bleken er reeds 30 dure glazen tegels verwoest te zijn. Ik heb de teloefening opnieuw gemaakt en kom nu aan een totaal van 37 verwoeste tegels. Aan 4.000 euro per stuk komt dit op een extra kost van 28.000 euro voor de gemeente. De totale kost voor deze verwoeste tegels komt zo momenteel op 148.000 euro.

Gaat het gemeentebestuur wachten tot alle tegels stuk zijn om iets te ondernemen? Welke pistes onderzoekt het college om dit probleem op te lossen? Hoe verlopen de gesprekken met Deximmo over de commerciële invulling van de winkelpanden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: Een oplossing is in de maak. Het plan om de tunnel af te sluiten met hekken is van de baan. We gaan de glazen tegels vervangen door blauwe steen en het licht aan plafond en wanden intensifiëren. De niet verwoeste glazen tegels en de tegels die ter vervanging reeds werden aangekocht zullen niet worden weggegooid maar krijgen een tweede leven in de aankleding van de ondergrondse ruimtes onder het Rogierplein.

Voor wat betreft de commerciële invulling van de lege winkelpanden is er in januari een ontmoeting voorzien tussen gemeente en Deximmo. Goed nieuws is dat de doe-het-zelf-zaak die de deuren ging sluiten vooralsnog beslist heeft om te blijven.