Persbericht Groen!

Beliris had 2,75 miljoen euro gereserveerd voor kunstencentrum Wiels, geld dat normaalgezien in 2008 of 2009 op hun rekening zou komen te staan. Dit moest dienen om de gedane renovatiewerken terug te betalen. Omdat de uitbetaling op zich liet wachten, en ze geen informatie kregen, organiseerde Wiels enkele weken geleden een kunstveiling, in afwachting van de uitbetaling van de subsidies.

De federale overheid zegt nu dat het kunstencentrum daar geen recht meer op heeft, omdat er belangenvermenging tussen het bestuur en de aannemers zou zijn. “Het ziet er niet naar uit dat Beliris zal betalen”, is wat we vernamen via TV-Brussel. De directeur van Wiels, Dirk Snauwaert, ontkent echter deze belangenvermenging. Bovendien zijn er ook financiële inspecteurs van de EU langs geweest. In hun rapport staat dat er geen sprake is van belangenvermenging.

Wiels dreigt te moeten sluiten als het de beloofde subsidies niet krijgt. Het centrum zit met achterstallige betalingen voor de renovatie van het gebouw, en kan deze onmogelijk zelf dragen. Annemie Maes: “Het zou ontzettend spijtig zijn om zo’n centrum te verliezen. Wiels is, hoewel het slechts 2 jaar open is, uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereld van de hedendaagse kunst. Volgens directeur Snauwaert zijn er zo’n 35000 à 40000 bezoekers per jaar, waarmee men op hetzelfde niveau zit als bijvoorbeeld het S.M.A.K. en het Muhka. En niet enkel voor de kunstliefhebbers, maar ook voor de wijk in Vorst waar Wiels gesitueerd is, zou het een ramp zijn als het centrum zou verdwijnen. Wiels heeft er gezorgd voor een serieuze heropleving!“

Groen! wil er alles aan doen om dit kunstencentrum te behouden, en Annemie Maes interpelleert donderdag 14 januari minister Picqué, verantwoordelijk voor Beliris, over de stand van zaken.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement