Persbericht Groen

Ondanks de extra middelen voor de Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC), zo’n een miljard voor kinderbijslag en ouderenzorg, blijft een ambitieuze begroting uit. “Het College kan of durft geen keuzes maken”, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen.

Dankzij de zesde staatshervorming heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) meer dan één miljard euro extra inkomsten. Het maakt van onze kleine instelling een reus. Maar dan wel een reus opgetrokken uit lucht. De extra middelen leiden immers niet tot extra ambitie bij het Verenigd College, niet tot extra beleidsmaatregelen ten voordele van de meest kwetsbare Brusselaars.

De middelen staan in de begroting onder één enkele begrotingspost, wachtend tot het Verenigd College klaar is om de nieuwe bevoegdheden ook effectief over te nemen van de federale overheid. Maar de Brusselse kinderen, van wie 40 procent in armoede leeft, zijn geen vragende partij voor een afwachtende overheid. Die moet nu handelen.

De kinderbijslag wordt echter voorlopig niet hervormd, hoewel dat toch wel een belangrijk instrument kan zijn om de Brusselse kinderarmoede te bestrijden. Het beleid inzake ouderenzorg maakt nog te weinig de omslag van rusthuis naar thuiszorg. En ondanks minimale investeringen in het structurele project Housing First, waarbij daklozen een woning krijgen, blijft het Verenigd College te veel de nadruk leggen op tijdelijke winteropvang van daklozen. Structurele middelen maken maar een derde van het budget uit.

Arnaud Verstraete: “Tot vandaag is het probleem van de GGC vooral dat er te weinig middelen zijn. Nu zijn die ineens meer dan vertienvoudigd. Maar daar gaat de Brusselaar de komende jaren niet veel van merken. Het College kan of durft geen keuzes maken en beleid voeren met haar bevoegdheden.”

Groen wil constructief oppositie voeren door te zeggen hoe het wel kan. Pas sociale correcties toe op de kinderbijslag en verminder zo onmiddellijk de kinderarmoede, die maar liefst 40 procent van de Brusselse kinderen treft. En hoewel rusthuizen een belangrijke pijler in onze ouderenzorg zijn, moeten ouderen ook thuis geholpen kunnen worden. De overheid kan die zorg mogelijk maken. Alleen moet de keuze gemaakt worden. En dat gebeurt nu niet.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement