Persbericht Groen-Ecolo

De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft dinsdag de ontwerpordonnantie voor de hervorming van de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt goedgekeurd. De groenen reageerden verheugd dat de meerderheid instemde met een amendement dat zonnedelen mogelijk maakt.

Dat systeem voorziet dat een eigenaar van zonnepanelen zijn elektriciteitsproductie kan delen met de buren, zodat de energie meteen gebruikt wordt en ze niet in het netwerk moeten worden ingebracht.

Arnaud Verstraete, Brussels Parlementslid voor Groen: “We zijn trots dat we samen met Ecolo en Groen konden zorgen voor een belangrijke stap vooruit voor hernieuwbare energie in Brussel. Voortaan is zonnedelen mogelijk: met je buren een netwerk vormen dat eerst de stroom van zonnepanelen gebruikt. Zo gaat zonne-energie niet verloren en worden consumenten meer onafhankelijk.”

“Het is nu aan de regering om hiermee aan de slag te gaan”, reageerde Arnaud Verstraete na de stemming.

3 JULI 2018

Contact:

Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Meer lezen? https://www.bruzz.be/samenleving/commissie-geeft-groen-licht-voor-hervorming-elektriciteits-en-gasmarkt-2018-07-03