Persbericht Groen! – ECOLO

Capaciteitsproblemen zijn er niet enkel in het lager onderwijs. Ook de kinderopvang heeft te kampen met capaciteitsproblemen. De kinderopvang voelt ook het eerst de gevolgen van de bevolkingstoename in het gewest. Dit wordt pijnlijk duidelijk in Sint-Joost.

Sint-Joost heeft de jongste bevolking van het Brusselse Gewest. Eind 2009 beschikte de gemeente over drie gemeentelijke crèches (twee Franstalige en één Nederlandstalige). De capaciteit zal tegen 2012 verdubbelen (men gaat van 118 plaatsen in 2007 naar 236 plaatsen in 2012 met de opening van 4 bijkomende adressen). Helaas blijft de capaciteit van de enige Nederlandstalige crèche, Joost-e-fien in de Braemtstraat, onveranderd op 36 en komen er volgens de huidige plannen van de gemeente geen nieuwe Nederlandstalige vestigingen bij. En dit terwijl de kribbe geregeld kinderen moet weigeren (26 in 2009) en de vraag gestaag groeit. De kinderkribbe is op dit moment helemaal volzet tot februari 2011. Vele, vaak jonge Nederlandstalige, ouders blijven op die manier in de kou staan.

Naast Nederlandstalige ouders, kiezen ook Franstalige en anderstalige ouders bewust voor het Nederlandstalig onderwijs. Nederlandstalige kinderopvang is daarop de beste voorbereiding en geeft volgens de huidige regels bovendien recht op een betere aanmeldingsrangorde bij inschrijving in een Nederlandstalige lagere school. Helaas komt die goede voorbereiding door het gebrek aan plaatsen in Sint-Joost in het gedrang en slinken de kansen van kinderen om een gunstige plaats in de aanmeldingsrangorde te krijgen in de gemeentelijke Nederlandstalige lagere school Sint-Joost-aan-zee.

Gemeenteraadslid Frederic Roekens vroeg in de gemeenteraad van 24 februari 2010 aan bevoegde schepen Beatrice Meulemans (sp.a) dan ook met aandrang om een capaciteitsuitbreiding van de Nederlandstalige kinderopvang.

Frederic Roekens hoopt dat hij dankzij zijn noodkreet schepen Meulemenans en haar collega’s van het schepencollege kan overtuigen.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node