Persbericht Groen!

Groen! wil dat kleinschalige of vernieuwende huisvestingsinitiatieven in de toekomst voldoende worden gestimuleerd en ondersteund. Deze alternatieve oplossingen zullen de huisvestingscrisis niet oplossen en er is natuurlijk vooral meer nood aan sociale woningen. In afwachting moet de overheid echter haar verantwoordelijkheid nemen om de Brusselaars die al veel te lang in de kou staan te ondersteunen.

Het vraagt tijd om de huidige wooncrisis door middel van sociale nieuwbouw en renovatieprojecten aan te pakken. En net tijd is er niet. Er zijn ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. En op korte termijn kan er nooit een afdoend antwoord komen op de enorme vraag naar betaalbare woningen. Groen! parlementslid Elke Van den Brandt vraagt staatssecretaris voor huisvesting Doulkeridis om naast de bouwprojecten ook oog te hebben voor kleinschalige alternatieven en oplossingen.

Neem nu het voorbeeld van de collectieve spaarprojecten, dat nu door een aantal verenigingen, zoals CIRE, Buurthuis Bonnevie of Samenlevingsopbouw Brussel concreet wordt toegepast. Men legt met een groep samen een spaarpot aan, zodat als men een huis koopt, ieder lid van de groep, de mogelijkheid heeft om het voorschot bij ondertekening van de compromis te betalen. De spaargroepen worden begeleid door het Woningfonds (lening, bezoek aan de woning) en door ondersteunende vzw’s (infomomenten over alles wat komt kijken bij eigenaarschap), waardoor de betrokkenheid van de mensen groot is.

Elke Van den Brandt: “Het zijn vooral grote gezinnen die deel uitmaken van dit soort spaargroepen. Voor hen is de wachttijd op een sociale woning écht belachelijk lang, en bovendien betalen grote gezinnen op de privémarkt bijna evenveel aan huur als dat ze zouden betalen voor de afbetaling van een lening. Groen! is dan ook verheugd te horen dat de bevoegde staatssecretaris deze collectieve spaarinitiatieven extra wil ondersteunen.”

Een ander voorbeeld van een korte termijnsoplossing voor de huisvestingsproblematiek, zijn de transitwoningen. Recentelijk is het sociaal hotel in de Heyvaertwijk in Molenbeek geopend, en ook in Schaarbeek openen binnenkort transitwoningen. In de commissie huisvesting vanmorgen zei de staatssecretaris dat een deel van het begrotingsartikel ‘innovatieve projecten’ naar meer transitwoningen zal gaan, vooral via de sociale verhuurkantoren. Dat het Gewest transparante criteria wil, en meer coördinatie wil tussen de verschillende gemeentelijke initiatieven kunnen we alleen toejuichen.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement