Persbericht Groen

Op vraag van Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) komt er een debat in de plenaire zitting van het Brusselse parlement over de preventie van radicalisme. Eindelijk. “Minister-President Vervoort kon al sinds de start van de regering initiatief nemen om radicalisme in het gewest aan te pakken. Dat doet hij nu pas. Veel te laat”, zegt Annemie Maes.

In de commissie binnenlandse zaken van november 2014 wees Maes al op de mogelijkheden van de minister-president. Door de zesde staatshervorming heeft de minister-president de bevoegdheden om de verschillende veiligheidsniveaus van het gewest samen te brengen. De minister-president liet toen weten dat hij enkel preventief kon werken, maar echt zelf handelen kon hij niet. Dat kan nu blijkbaar wel. En dat is eigenlijk veel te laat.

De coördinatiecel deradicalisering van Vervoort is een goede zaak, want gemeentes en politiezones moeten dringen ondersteund worden. Deze week is bijvoorbeeld bevestigd in de politieraad van de zone West dat er een algemene stijging is van geweld in Brussel. Extremisten van allerlei strekking maken daarvan gebruik om te polariseren en geweld uit te lokken, zoals enkelingen Jetse krantenzaken bedreigden die het Franse satirische blad Charlie Hebdo verkochten.

De ondersteunde diensten, van straathoekwerkers tot politiechefs, mogen niet het gevoel krijgen dat de hele operatie een druppel op een hete plaat is. De hele keten om radicalisme aan te pakken, van preventie tot repressie, is essentieel. Alle politiezones en gemeentes van Brussel moeten meer samenwerken, niet enkel een aantal gemeentes. Ze moeten bovendien gecoördineerd samenwerken met politiezones buiten Brussel die te maken hebben met grootstedelijke fenomenen.

Groen lanceerde deze week een allesomvattend actieplan van het lokale tot het Europese niveau voor veiligheid en verbondenheid. Het actieplan omvat 4 verschillende luiken: veiligheid, terugkeerbeleid van IS strijders, voedingsbodem voor radicalisme aanpakken en een Belgische en Europese internationaal beleid. De Brusselse specifieke context komt hier ook uitvoerig aan bod.

“Is het zo vreemd dat ik verwacht dat de minister-president van Brussel krachtdadig en snel ingrijpt door bruggen te slaan over partij- en gemeentegrenzen heen? Wij zijn allemaal Brusselaars en zijn allemaal potentieel slachtoffers van geweld en bedreigingen van de radicalisering.” zegt Annemie Maes (Groen).

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement