Persbericht Groen – ECOLO

De kasten, zetels en TV-toestellen op straat tonen het elke dag aan: Brussel heeft te weinig containerparken. Groen en Ecolo vinden dat de huidige regering niet genoeg doet om dit tekort aan te pakken. Brussel kent momenteel één park per 129.000 inwoners, terwijl dat in Antwerpen een per 52.000 en in Gent een per 35.000 is. In de praktijk is het nog erger: slechts 2 containerparken – 1 per 550.000 – zijn toegankelijk voor alle inwoners van het Gewest. Het regeerakkoord voorziet dan ook in een vervijfvoudiging van het aantal gewestelijke containerparken, maar voor de Groenen gaat het niet snel genoeg.

“In praktijk sluiten de containerparken sneller dan er bij komen. Het gemeentelijk containerpark van Ukkel sluit eind dit jaar, maar we hebben nog geen enkel nieuw containerpark zien verschijnen. Zo gaan we het sluikstortprobleem natuurlijk nooit oplossen,” aldus Annemie Maes, parlementslid voor Groen. In de commissie leefmilieu antwoorde de Fadila Laanan (PS), staatssecretaris voor Openbare Netheid, eerder dit jaar nog dat er bij de sluiting van het Ukkelse containerpark geen probleem is, gezien de nabijheid van het gewestelijk containerpark in Vorst en het geplande containerpark in Anderlecht, maar dat is er nog lang niet.

De regering beloofde in haar regeerakkoord ook te voorzien in mobiele containerparken op leegstaande terreinen, zodat iedere inwoner zich van zijn grof vuil kan ontdoen op minder dan 3km van zijn woning. Momenteel is dat het geval voor minder dan de helft van de Brusselse bevolking. Voor de Groenen gaat de staatssecretaris hier niet ver genoeg. “Het gaat hier om één mobiel containerpark dat per gemeente slechts een tiental dagen halt houdt. Als we zien dat tijdens de 10 dagen in Anderlecht meer dan 134 ton afval werd opgehaald, is het duidelijk dat we meer moeten doen,” aldus Arnaud Pinxteren, parlementslid voor Ecolo. De Groenen vinden dat iedereen het jaar rond toegang moet hebben tot een containerpark binnen de 3km.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Pinxteren
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement