Interpellatie gemeenteraad 19 juni 2017 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Concertzaal Botanique lonkt naar Gesukerk.

Vanaf deze zomer neemt de stad Brussel de exploitaitie over van het Koninklijk Circus en eindigt het contract met de Botanique. De voorzitter van de Botanique , Jean Demannez, kijkt naar andere partners voor de exploitatie van een grote zaal. Met 650 plaatsen is de Orangerie , de ruimste zaal van de Botanique, immers relatief klein.

Hij verklaarde in de pers te lonken naar de Gesukerk aan de overkant van de Koningsstraat die tot 1200 personen zou kunnen ontvangen mits enige werken.

Mijn vragen :

  • Wat vindt de gemeente van dit plan ? Is het realistisch ?
  • Wat is de laatste stand van zaken van het hotelproject voor de Gesusiste na de schorsing van de bouwvergunning door de Raad van State ?
  • Is de gemeente bereid om met de Botanique te praten over hun capaciteitsproblemen en over mogelijke oplossingen ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen