Persbericht Groen – ECOLO

Arnaud Verstraete (Groen): “De 20,5 miljoen die de regering betaalde voor de Citroëngarage kan alleen een goede investering zijn als dat een uniek Brussels stadsproject wordt, voor en door Brusselaars.” Om hierin te slagen moet Vervoort samenwerken met de Brusselaars en zijn eigen grote gelijk loslaten.

Groen is tevreden dat de verkoop van de Citroënsite nu eindelijk rond is, maar benadrukt dat Vervoorts plannen voor de garage allesbehalve rijp zijn. Onder druk van experts, publiek en het oppositiewerk van Groen en Ecolo, stuurde Vervoort zijn plannen al een beetje bij, maar nog niet voldoende. Eén probleem is de inspraak. Volgens de groenen mispakt Vervoort zich helemaal aan de enorme verwachtingen en interesse bij experts en publiek.

Arnaud Verstraete: “Brusselaars zijn weg van de Citroëngarage: ze willen meedenken en meedromen. Vervoort ziet dat blijkbaar als een probleem, terwijl het net een enorme kans is. Hij moet van meet af aan het publiek betrekken bij de herbestemming van dit fantastische gebouw”.

Een tweede probleem is de koppigheid waarmee Vervoort vasthoudt aan zijn verkiezingsideetje. Architecten, urbanisten en museumspecialisten stellen fundamentele vragen bij de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een museum voor hedendaagse kunst in dit gebouw. De aankondiging van Elke Sleurs dat de Federale collecties daar niet in zouden komen, werkte als een rode lap op een stier en sindsdien zijn Brusselaars getuige van een partijtje politiek armworstelen.

Arnaud Pinxteren (Ecolo): “Brusselaars hebben geen boodschap aan een welles-nietes spelletje over een museum. Vervoort zou beter luisteren naar de fantastische ideeën die Brusselaars hebben voor deze site en samen met hen de beste bestemmingen kiezen. Brusselaars zien hier veel meer dan een museum en daar moet het debat over gaan.”

Groen en Ecolo organiseerden hierover eerder al een debatavond in het Kaaitheater en een participatiemoment met 100 Brusselaars in de Markten (in samenwerking met jeugdhuis DAR). Die inspanning hebben ertoe bijgedragen dat Vervoort is veranderd van aanpak. Hij hield eerst vast aan een museum en privé-woningen om dat museum te betalen. Onder druk van experts, publiek en oppositie besliste Vervoort uiteindelijk toch om een studie te doen naar mogelijk andere bestemmingen, waarbij het museum een vaststaand gegeven is.

Groen en Ecolo willen op deze manier verder wegen op de beleidskeuzes en het dossier in de goede richting krijgen. Op 11 november organiseert Groen een bezoek naar Rotterdam waar rondleidingen in de Van Nelle fabriek en de Rotterdamse Droogdokken Maatschappij op het programma staat. Twee industriële sites die een nieuwe invulling hebben gekregen met respect voor de architecturale waarde van het gebouw.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Pinxteren
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement