Persbericht Groen – ECOLO

De Brusselse regering weigerde vandaag om in te gaan op de vraag van Groen (Annemie Maes), Ecolo (Arnaud Pinxteren) en MR (Anne-Charlotte d’Ursel) naar een financiële doorlichting van het afvalagentschap Net Brussel door het Rekenhof. De resolutie was ingediend om een betere inzage te krijgen in alle financiële stromen. Tot op vandaag blijft dat natte vingerwerk en is er zeer weinig transparantie. De meerderheidspartijen waaronder Open VLD en Spa repliceerden vandaag in de commissie dat er geen enkel probleem was met het afvalbeleid en met de netheidsproblemen in Brussel.

“Net Brussel krijgt steeds meer geld, maar er wordt amper meer gesorteerd en de stad wordt ook niet netter op,” zegt Annemie Maes, “In vergelijking met steden als Antwerpen en Gent maar ook elders in Europa hinkt Brussel serieus achterop. Europa vraagt dat Brussel tegen 2020 50% van haar afval recycleert. Op dit moment zit Brussel aan amper 30%.”

De laatste 6 jaar is er 40 miljoen euro extra gepompt in Net Brussel, terwijl het deficit van 20 miljoen euro steeds groter wordt. Bovendien is er volgens het Rekenhof al jaren een probleem met de verwezenlijking van de eigen inkomsten. De verwezenlijkingspercentages van die inkomsten op het einde van het derde trimester van het jaar, bedroegen respectievelijk 56% voor het niet-huishoudelijk afval, 36% voor de verkoop van stoom, 31% wat betreft de bijdragen betaald voor bedrijven aan de verbrandingsoven en 37% wat betreft de bijdrage van de privé voor selectieve afvalophaling.

Volgens de Groenen is een doorlichting dus broodnodig om de problemen duidelijk in kaart te kunnen brengen en om het afvalbeleid aan te passen aan de 21ste eeuw. “De stad staat onder druk, er is een enorme bevolkingsgroei, onze afvalberg wordt steeds groter en grondstoffen schaarser. De oplossing zit hem niet om meer afval naar de verbrandingsoven te brengen maar om afval als grondstof te beschouwen en als een bron van inkomsten,” zo laten ze weten. Groen en Ecolo zijn bezorgd over de werking van Net Brussel en geloven dat de werking enkel kan verbeteren op basis van een serieuze analyse en niet op basis van het huidige nattevingerwerk.

Contact
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement