Persbericht Groen! – ECOLO

Het schepencollege van Sint-Joost besliste in het kader van het nieuwe duurzame wijkcontract ‘Liedekerke’ om over te gaan tot de aankoop van een woning (260m2) met ruime tuin (946m2) in de Hoevestraat 13-15 weergeven. En dit met het oog om de woning af te breken, een nieuw passief gebouw op te trekken en de tuin open te stellen voor de buurtbewoners. Een aangenaam en noodzakelijk project in deze heel dichtbebouwd wijk. Tot hier toe is er dus geen vuiltje aan de lucht.

In het basisdossier voor het wijkcontract werd voor de aankoop van huis en tuin ruim € 434 000 voorzien. De huidige eigenaar, een in Sint-Joost bekende zakenman, kocht het huis en de tuin samen in juni 2010 voor ruim € 606 000. Op 31 augustus 2011 stelde het schepencollege aan de gemeenteraad voor om het onwaarschijnlijke bedrag van € 1 275 000 neer te tellen voor deze woning en € 450 000 voor de tuin. Samen vormt dit het astronomisch hoge bedrag van € 1 725 000. De gemeente baseert zich op een schattingsverslag van de geconsulteerde ontvanger der registratie (een federaal ambtenaar).

Burgemeester Jean Demannez verdedigde de hoge aankoopprijs door de renovatiewerken die de huidige eigenaar zou hebben uitgevoerd. Er bestaan echter geen documenten die deze dure renovatiewerken staven en een bezoek aan het huis door Frederic Roekens (gemeenteraadslid Groen!) laat vooral een grote onafgewerkte werf zien. De burgemeester ontkent ook de afbraak van het huis hoewel het basisdossier van het wijkcontract daar heel duidelijk over is. Een afwerking van het huis en het maken van een doorgang naar de tuin zullen nog honderdduizenden euro kosten.

De Ecolo-Groen! fractie ziet andere oplossingen en alternatieven om de tuin open te stellen voor de buurtbewoners en dit zonder financiële aderlating. Frederic Roekens: “Vooreerst kan de tuin onteigend worden voor redenen van openbaar belang en kan er gezocht worden naar een minder dure ‘toegangsweg’. Zo is de kans groot dat een eigenaar van een pand met toegang tot de tuin deze zal willen verkopen voor een aanzienlijk lager bedrag.”

Onze fractie kan niet akkoord gaan met het neertellen van astronomische bedragen voor een af te breken woning op een moment dat de gemeentebegroting onder druk staat (dexia, crisis, …).

Een zakenman een winst van € 1 000 000€ (+180%) laten maken is bovendien onkies, ontwricht de vastgoedprijzen in de gemeente en bevordert de speculatie. “De armste gemeente van het land kan het zich gezien haar financieel ongezonde situatie niet veroorloven om op deze wijze belastingsgeld over de balk te gooien”, besluit gemeenteraadslid Frederic Roekens.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node