Groen! en Ecolo willen samen van Brussel een ecologische wereldstad maken. De twee partijen hebben hun 56 prioriteiten voorgesteld waarmee ze in juni naar de kiezer trekken. Hun gemeenschappelijke punten zijn volgens de groenen belangrijker dan de communautaire verschillen.

Een tweetalige lijst opstellen voor de gewestverkiezingen kan niet, maar samenwerken wel. De Nederlandstalige en Franstalige groenen schuiven 56 gemeenschappelijke punten naar voor.

“Samen hebben we een verkiezingsprogramma opgesteld rond duurzame ontwikkeling, maar ook met een sociaal en communautair luik,” zegt Evelyne Huytebroeck, lijsttrekker van Ecolo.

“Heel wat mensen lachen mij uit als ik zeg dat we van Brussel een ecologische wereldstad willen maken,” betreurt Bruno De Lille, lijsttrekker van Groen!. “Maar dat is een concreet doel dat we in 2016 willen bereiken. Brussel moet er tegen dan helemaal anders uitzien.”

Om Brussel te veranderen, moet de duurzame stad centraal staan. Dat kan volgens de groenen door meer voetgangerszones aan te leggen en alle wegen toegankelijk te maken voor fietsers. Of door meertalig onderwijs aan te moedigen en kinderopvang te organiseren in elke wijk.

Groen! en Ecolo willen ook de straten groener maken en een ecologische stedelijke industrie ontwikkelen. “We willen investeren in isolatie en renovatie van woningen. Daarmee kan je ook heel wat werkgelegenheid creëren. We willen ook voluit gaan voor een groene, slimme economie rond het kanaal,” zegt Bruno De Lille.

Liefst van al stappen Groen! en Ecolo samen in een regering, maar dat is geen voorwaarde. Ecolo heeft nu zeven zetels in het Brussels parlement, Groen! één. Ecolo hoopt bij deze verkiezingen vijftien of twintig zetels te veroveren, Groen! rekent op twee zetels.

Bron: TV Brussel van 23/04/2009