Interpellatie gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Brussel huldigt eerste openbare wc’s in – Volgt Sint -Joost?

Op 13 november huldigde Brussels schepen van openbare netheid Karine Lalieux (Ps) een eerste reeks van 13 openbare urinoirs en 3 wc’s in op Brussels grondgebied. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de openbare netheid van de stad en het tegengaan van wildplassen.

Ook in Sint-joost is dit fenomeen op enkele plaatsen een doorn in het oog van vele bewoners. Met name in de buurt van de Kruidtuin, het Sint-Lazarusplein, het Noordstation en het Sint-Joostplein zouden openbare wc’s/urinoirs erg welkom zijn. Denkt Sint-Joost eraan om het Brussels voorbeeld te volgen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De burgemeester zal dit onderzoeken. In het kader van het wijkcontract kan er misschien een oplossing worden gevonden. De kosten zijn echter zeer hoog en er moet ook een oplossing worden gevonden voor het onderhoud.