Persbericht Groen

Groen pleit naar aanleiding van het terrorisme- en radicaliseringsdebat in het Brussels Parlement van vrijdag 20 november, voor een politiehervorming. Die moet een krachtig en eengemaakt politiebeleid creëren dat de veiligheid van de Brusselaars het best kan garanderen. Eén coherent, gecentraliseerd beleid, gecombineerd met een fijnmazig netwerk van nabijheidspolitie in de wijken.

De aanslagen in Parijs en de Belgische en Brusselse link tonen aan dat er geen tijd te verliezen is. “Het maakt niet uit of de kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt”, zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Het is stuitend hoe weinig de Brusselse minister-president doet. Hij heeft nochtans een coördinerende rol gekregen door de zesde staatshervorming. Tijdens het debat gisteren in commissie Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de begrotingsdiscussie, bleek nog maar eens dat we op dat vlak weinig verandering kunnen verwachten.”

Al in 2014, nog voor de aanslagen op Charlie Hebdo, kreeg minister-president Vervoort van Groen de vraag om werk te maken van een Brussels veiligheidsbeleid en een monitoring van de radicalisering. “We betreurden toen dat de tijd er blijkbaar nog niet rijp voor was. Maar dat we vandaag nog steeds dezelfde discussie voeren, met nog steeds dezelfde koudwatervrees, is gewoon hallucinant”, zegt Maes.

Van een actieve minister-president is nog steeds geen sprake, wel integendeel. In het recent gepubliceerde document van het Brussels Observatorium voor Veiligheid en Preventie wordt niet gesproken over radicalisering, we weten niet hoe groot het probleem is, hoeveel (illegale) wapens er circuleren, hoeveel verenigingen of individuen haat verspreiden en jongeren ronselen.

Er moet een ééngemaakt politiebeleid komen met ruimte voor nabijheidspolitie en dienstverlening op maat van de wijk, dat inzet op veiligheid én verbondenheid, op repressie én preventie, op een strenge aanpak van radicalisme én deradicalisering.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement