Een greep uit de agenda van gemeenteraad van 31 mei 2017, met de creatie van een ombudsman en goedkopere tarieven voor de naschoolse opvang.

Ombudsman
De gemeente staat ten dienste van haar inwoners en moet dus ook zorgen voor een performante administratie. We keurden het reglement en de nieuwe functiebeschrijving van Ombudsman goed, die in alle neutraliteit de opmerkingen en klachten van onze burgers zal behandelen. Schaarbeek is de tweede Brusselse gemeente met een Ombudsman.

Tarieven naschoolse opvang
Bij de begrotingswijziging van mei 2017 konden we goed nieuws brengen. De inkomsten vallen een stuk hoger uit dan verwacht (van 243 naar 251 miljoen euro) en uitgaven stijgen ook maar minder sterk (van 245 naar 247 miljoen euro). Met het positief saldo van 1,2 miljoen euro investeren we opnieuw in de Schaarbekenaar, onder andere door de tarieven voor de naschoolse opvang voor grote gezinnen te verlagen. De gemeenteraad gaf ook meteen haar goedkeuring voor het aangepaste schoolreglement, met verlaagde tarieven, van GBS De Kriek.

Stadsbeleid – projectsubsidies voor Huis van de Vrouw
De gemeente kan over meerdere jaren zo’n 8 miljoen subsidies bekomen van het Gewest – periode 2017-2021. Het betreft projecten die werken rond de maatschappelijke breuklijnen, sociaal-economische inschakeling, … Het Huis van de Vrouw stelt in dit kader drie projecten voor rond bewustmaking over genderstereotypes en het toeleiden van vrouwen naar opleiding en werk. We verwachten een antwoord van het Gewest in juli 2017.