Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stonden een aantal belangrijke punten op de agenda. Een kort overzicht.

Oprichting tweede ( ! ) Nederlandstalige gemeenteschool
Vanaf 1 september 2018 stelt de gemeente 125 extra onderwijsplaatsen ter beschikking in de tweede Nederlandstalige gemeenteschool. De school situeert zich op de site Van Oost en heeft de hoofdingang op de Navezstraat. De school Paviljoen (werktitel) zal starten met een kleuterschool en eerste leerjaar. De daarop volgende schooljaren groeit de school elk jaar met één klas tot aan het zesde leerjaar.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd de oprichting van deze school principieel goed te keuren.

Subsidies voor Nederlandstalige verenigingen
In totaal stuurden 22 Nederlandstalige verenigingen een Schaarbeek een subsidieaanvraag in, die we voor een totaalbedrag van € 21.050 konden steunen. Het gaat om ouderverenigingen van de basisscholen, sport-, senioren-, jeugd en socioculturele verenigingen. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring.

Gezonde gemeentelijke financiën
Het college stelde de rekeningen van 2016 voor met een boni van meer dan 6 miljoen euro: € 6 054 081,13.
Dat brengt het gecumuleerde resultaat op + € 1 302 348,32. Hoe komt dat ? De uitgaven waren lager dan voorzien; zowel wat betreft personeel- als werkingskosten. Daarnaast kende de gemeente ook enkele inkomsten die hoger waren dan voorzien. Ook de toekomst van de gemeentelijke financiën ziet er dankzij het goede beheer rooskleurig uit. Dat betekent dat we nog meer kunnen investeren in onderwijs, openbare ruimte, cultuur, …