Persbericht Groen!

Groen! had goede hoop met een Vlaams minister die zowel onderwijs als gelijke kansen in zijn portefeille heeft. Goed onderwijs is immers het emancipatiemiddel bij uitstek. Als Brusselaar kent Minister Smet de realiteit van de hoofdstad bovendien erg goed, wat mooie perspectieven bood. Intussen regent het berichten en geruchten over besparingen in het onderwijs. Groen! vreest dat dit vooral ten koste van gelijke onderwijskansen zal zijn. De Brusselpremie, die leerkrachten die les geven in een moeilijkere scholen in Brussel moet belonen, wordt nu ook afgeschaft. Het steunpunt GOK, dat scholen ondersteunt in gelijke onderwijskansen, zal wellicht de deuren sluiten. En ten slotte is voor de minister de draagkracht van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bereikt, waarmee hij de openheid van het onderwijs in vraag stelt.

“Het is gek genoeg door een minister die de Brusselse situatie erg goed kent, dat er besparingsmaatregelen worden genomen die de toekomst in de hoofdstad hypothekeren”, aldus Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen!. Een eerste besparing gebeurt bij de Brusselpremie, een bonus voor Brusselse leerkrachten om de stadsvlucht in te dijken. Deze premie zou dit jaar voor het eerst uitgereikt worden en was voor veel leerkrachten een blijk van waardering voor hun moeilijke werksituatie.

Een andere maatregel is het abrupt stopzetten van de financiering voor het steunpunt GOK. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman: ‘Het Steunpunt GOK heeft projecten lopen rond Brede School, leerachterstand, ouderparticipatie, taalvaardigheid, aanpakken van diversiteit,… Het verzamelt o.a. wetenschappelijke gegevens, begeleidt scholen en stelt lesmateriaal ter beschikking. Indien de minister ontevreden zou zijn over de werking van het centrum, lijkt een evaluatie en een eventuele nieuwe wending van het centrum de correcte werkwijze. De financiering abrupt stoppen is het kind met het badwater weggooien. Er werd een jarenlange expertise opgebouwd, die nu verloren dreigt te gaan.”

In september communiceerde de minister al dat volgens hem de draagkracht van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bereikt is. In plaats van te investeren in de broodnodige extra plaatsen, wil de minister de toegang voor een grote groep Brusselaars beperken. Groen! vindt dat niet de leerlingen zich moeten aanpassen aan de scholen, maar de scholen aan de leerlingen. Kinderen weren omdat ze onvoldoende Nederlands kennen is geen optie. We moeten ze de nodige begeleiding bieden en methodieken uitbouwen die de meertaligheid stimuleren. Voor de uitbouw van die methodieken is net het steunpunt GOK een cruciale partner. Het steunpunt verricht onderzoek naar immersieonderwijs, meertaligheid en andere gerelateerde initiatieven.

Het VGC-akkoord is bijzonder ambitieus inzake gelijke onderwijskansen. Het roept de Vlaamse overheid ook op om het beleid te versterken. Van den Brandt: “Wat nu gebeurt is net het omgekeerde, het beleid wordt afgebouwd. Ik roep het VGC-college dan ook op om in dialoog te treden met de Vlaamse minister. De zwaksten in onze samenleving mogen niet de prijs betalen van de begrotingsperikelen”. Meuleman en Van den Brandt zijn van plan om de Minister hierover te interpelleren in het Vlaams en het Brussels Parlement.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement