Interpellatie gemeenteraad 16 december 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Beheerder parking Dwarsstraat wacht op Godot?

Tijdens de maand oktober werd de foyer européen, het medisch centrum en de openbare parking in de Dwarsstraat officieel ingehuldigd. Tevens besliste het gemeentebestuur het beheer van de parking toe te vertrouwen aan de firma Rauwers. Maanden later blijkt de parking nog steeds niet commercieel in gebruik terwijl deze nochtans volledig operationeel is. Na contactname met de firma Rauwers blijkt men daar ongeduldig te wachten op groen licht van de gemeente om eindelijk klanten te kunnen ontvangen. Enkele buurtbewoners die een parkeerplaats willen huren vragen zich af wat er aan de hand is maar krijgen geen gehoor bij het gemeentebestuur die dan weer Rauwers met de vinger wijst.

Wat is de exacte reden voor dit oponthoud? Wanneer zal de parking geopend worden voor klanten? Naast hoeveel inkomsten grijpt de gemeente door deze operationele parking niet te exploiteren?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De burgemeester is verbaasd dat de firma Rauwers wacht op groen licht van de gemeente. Het probleem was er één van installaties van de betaalterminals voor de parking waarvoor Rauwers verantwoordelijk is. Het probleem is van de baan en de parking zou deze week open moet gaan voor het publiek.