Persbericht Groen!

Groen! voerde actie in Schaarbeek om het armoedeprobleem in België en vooral in Brussel aan te kaarten. Met een marktkraam vol onbetaalbare groenten wil Groen! aantonen dat voor armen ALLES te duur is. Tinne Van der Straeten: “Bestrijding van de armoede in ons land, en bovenal in Brussel, moet een prioriteit zijn voor de volgende regering. Door de strijd tegen de fiscale fraude is dit perfect betaalbaar.

Voor wie in armoede leeft is alles duur, zelfs groenten. Ook in België, en zeker in Brussel, is dit een belangrijk thema. 15 % van de Belgen leeft onder de armoedegrens, in onze hoofdstad gaat het over 25%.

Groen! heeft een wetsvoorstel om 1,25 miljard euro te besteden aan armoedebestrijding. Met die investering kunnen de uitkeringen van alle gepensioneerden, leefloners en gehandicapten boven de Europese armoedegrens gebracht worden. Voor Groen! is dit een cruciaal voorstel voor de verkiezingscampagne en de toekomstige regering. Alles samen gaat het over 431.200 Belgen die opnieuw een volwaardig leven kunnen opbouwen.

Tinne Van der Straeten, lijsttrekker voor BHV: “1,25 miljard euro is een aanzienlijk bedrag maar dat kan gerecupereerd worden uit een hervorming van de notionele intrestaftrek voor bedrijven tot een selectieve aftrek die afhankelijk wordt gemaakt van jobcreatie en duurzame investeringen. Met deze ingreep winnen we twee keer: bedrijven worden gestimuleerd om te zorgen voor jobs en milieu, en er komt geld vrij voor armoedebestrijding.”

Ook legt Groen! de nadruk op het opdrijven van de strijd tegen de fiscale fraude. Heel wat grote ondernemingen en multinationals betalen in ons land nauwelijks belastingen, terwijl KMO’s wel hun verplichtingen nakomen en veelvuldig gecontroleerd worden. Groen! wil een einde maken aan deze onrechtvaardige scheeftrekking in onze economie en zo de vele miljarden recupereren die nu verloren gaan omdat 10 jaar Reynders op het departement Financiën verloren jaren waren voor een eerlijke strijd tegen de fiscale fraude.

Lees hier het Brusselnieuws-artikel over de actie: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/groen-wil-alle-uitkeringen-optrekken

Klik hier om sfeerbeelden van de actie te zien.